/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biopraktijk - sep2011

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw
 
Image


Geachte,

Sinds augustus werd de nieuwsbrief van CCBT omgedoopt tot 'Biopraktijk', een digitale nieuwsbrief.
Via de links hieronder komt u automatisch op onze website terecht, waar u ook steeds alle vroegere publicaties kan nalezen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze nieuwsbrief, kan u terecht op info@ccbt.be.

Wij wensen u veel leesplezier!Op 18 augustus vond op KICK te Randwijk een opendeur plaats. Met een beperkte delegatie van Vlaamse telers werd deelgenomen aan deze opendeur. Naast gangbare proeven en thema's kwamen er ook thema's aan bod die voor de biologische kleinfruitteler nuttig kunnen zijn.

De demodag aardbeien in Etten-Leur ging door op 2 september.

Een verslag van deze 2 activiteiten leest u hier.
Sinds half juli 2010 kunnen de telers in België biologisch witloof telen op zuiver water. De Nationale Proeftuin voor Witloof voerde in 2010 onderzoek uit naar de verschillen tussen de nieuwe biologische teeltmethode op zuiver water en de traditionele hydrocultuur.

Klik hier voor het artikel.Winterprei groeit lang door en heeft daarom ook in het late najaar en vanaf de hergroei in de late winter voldoende stikstof nodig. Biologische prei heeft het in deze periode vaak moeilijk. Er werd onderzocht of organische handelsmeststoffen in de winterperiode een meeropbrengst kunnen verzekeren.

Lees het verslag hier.In het PPK 'Pamel' werd vorig jaar met middelen van het CCBT vzw een proef opgezet om te bepalen welke middelen mogelijk een invloed hebben op de ontwikkeling van valse meeldauw. Het blijft natuurlijk belangrijk om aandacht te hebben voor de voorzorgsmaatregelen die in deel 1 beschreven werden. Voorkomen blijft nog steeds beter dan genezen. Uit onderstaande proefopzet blijkt meer dan ooit.

Het verslag over de getestte middelen leest u hier.
Ben je melkveehouder? Je tijd is uiteraard zeer kostbaar, maar heb je toch vijf minuutjes tijd? De Hooibeekhoeve, het provinciaal praktijkcentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in Geel, wil haar praktijkonderzoek nog beter op je noden afstemmen, en vraagt daarom je advies. Een vragenlijst vind je hier. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 30 september 2011.
 

 

“Bio, de vraag is groter dan het aanbod”,
dit lezen we al enkele jaren in de pers. 
Maar hoe gaat dit nu concreet in z’n werk bij een omschakeling
of startend bedrijf? Hoe hou je je aan het lastenboek maar bekom je toch een biologisch rendabel bedrijf?

PCG organiseert in oktober-november een opleiding bio beschutte teelten. Klik hier voor meer info!De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse statutaire technisch medewerker tuinbouw (m/v) voor het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel' (PPK Pamel) te Roosdaal, via werving en bevordering.

Klik hier voor meer informatie.   
De overgang van PCBT vzw naar Inagro vzw (afdeling biologische productie) loopt volop. Verschillende administratieve regelingen moeten worden getroffen. Belangrijk aandachtspunt is de wijziging van de e-mailadressen.
 

 
 
De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ blijft ook op de nieuwe website van inagro operationeel onder professioneel => sectoren => biologische teelt en heeft tot doel om de uitwisseling van grondstoffen tussen biologische landbouwers te bevorderen.
 


Najaarszaai granen kondigt zich aan

Stilaan worden de eerste najaarsteelten geoogst. Biologische wintergranen worden in principe pas begin november gezaaid. Toch is het wenselijk om nu reeds het zaaizaad te bestellen, zodat je tijdig over biologisch of niet chemisch behandeld zaaizaad van de gewenste rassen kunt beschikken.

PIBO en Inagro legden het voorbije seizoen opnieuw een rassenproef biologisch triticale aan in respectievelijk Tongeren en Reninge. De resultaten zijn vanaf 20 september beschikbaar op www.CCBT.be of op www.inagro.be.


AGENDA
 
22 sep'11 - Studienamiddag "fruitteelt & imkerij"

De focus van deze studienamiddag ligt op de uitwisseling  van  kennis  rond  landbouw  en biodiversiteit.
Voor meer info kan u hier op de uitnodiging klikken.


5 okt'11 - Open velddag proefbedrijf biolandbouw

De tweede jaarlijkse open velddag van het proefbedrijf biologische landbouw gaat traditioneel door in volle oogstperiode.

Meer info vindt u hier.


15 okt'11 - Contactdag voor kleine biobedrijven uit Nederland en België.

Voor de derde keer organiseren Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) een landelijke contactdag voor kleine biologische bedrijven. Inagro ondersteunt ditmaal deze organisatie vanuit België.

De contactdag gaat door op zaterdag 15 oktober (9.30 uur tot 16.00 uur) in Stichting de Beukenhof, Vuchtschootseweg 41  4838 GJ Breda, Nederland.
Belgische biotelers worden van harte uitgenodigd voor deze contactdag.
Meer info vindt u hier.


19 okt'11 - Bio-logisch??! Opleiding bio beschutte teelten: durf jij de uitdaging aan?

PCG organiseert in oktober-november een opleiding bio beschutte teelten. Klik hier voor meer info!


8 nov'11 - Infonamiddag biologische pluimveehouderij

op dinsdag 8 november 2011 organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77 te Geel in samenwerking met BioForum en het biobedrijfsnetwerk Pluimveehouderij een infonamiddag voor de biologische pluimveehouderij. Klik hier voor meer info.


PCG organiseert een cursus kruidenteelt. Klik hier voor meer info.