/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Teeltkalender: handvat voor teeltplanning

Binnen het Biobedrijfsnetwerk Groenten kwam naar voor dat er nood was aan een zaai/plant-oogst-kalender om de complexe teeltplanning voor bedrijven met een divers teeltplan te ondersteunen. Inagro en PCG gingen op de vraag in door deze kalender binnen een CCBT-project uit te werken. Lees meer...


Rassenproef aardappelen biologische teelt 2015

Het aardappelseizoen 2015 verliep erg droog, relatief warm en zo goed als vrij van plaagdruk. Een paar rassen leden onder de droogte maar verder was de kwaliteit algemeen goed. Het aanbod plaagresistente rassen houdt ook in deze omstandigheden goed stand. Lees meer...


Ook met vlinderbloemige groenbemesters gunstig nitraatresidu mogelijk

Een groenbemester inzaaien in het najaar is een investering in de bodemvruchtbaarheid. Het vermindert bodemerosie en vangt nutriënten die na inwerken beschikbaar komen voor de volgteelt. Deze nutriënten-beschikbaarheid kan verhoogd worden door vlinderbloemigen die N fixeren. Levert dit extra risico’s voor nitraatuitspoeling in het najaar? Lees meer...


Waardevolle biorassen beschikbaar voor vroege teelt komkommer

Op vraag van de sector werd vroeg in het voorjaar een rassenproef komkommer biologische teelt aangelegd. Tijdens de vorige rassenproef komkommer vroeg in het voorjaar in 2013 scoorde Toploader heel goed. In deze proef werd bekeken of dit ras  zijn goede resultaten kan bevestigen. Tevens werd het aanbod biozaad onder de loep genomen. Lees meer...


Een bodemgezondheidsstrategie voor de beheersing van bodemgebonden ziekten

Bodemgebonden ziektes, zoals de schimmels Fusarium spp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani en de plant parasitaire nematoden Meloidogyne spp. en Globodera spp. zijn moeilijk te beheersen en vormen daarom een grote bedreiging voor de landbouw wereldwijd. Hoe kunnen we deze bodemgebonden ziektes onderdrukken in groenten en akkerbouwgewassen? Hoe kunnen we de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende gewassen en landbouwsystemen? Een Europese focusgroep boog zich over deze vragen. Lees meer...


CCBT vierde vijfjarig bestaan

Het CCBT viert dit jaar het vijfjarig bestaan en nodigde daarom op 4 december de ruime sector uit voor een studiedag in Oostkamp. Als de koepel van het praktijkonderzoek voor bio vormt CCBT de brug tussen het onderzoek en de praktijk. Sinds de oprichting in 2010 financierde CCBT reeds 51 projecten op vraag van de sector, uitgevoerd door de leden-proefcentra met expertise in bio: Inagro, PCG, Pcfruit, Proefcentrum Pamel en Proefbedrijf Pluimveehouderij. Met de nieuwsbrief BIOpraktijk bereikt CCBT maandelijks zo’n 850 boeren en andere geïnteresseerden met praktijkinfo voor de bio boer.  Lees meer...


Nieuwe publicatie bundelt onderzoeksthema's biolandbouw

Ter gelegenheid van BioXpo 2015 nodigde het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden nu gebundeld in de vorm van een publicatie. Lees meer...


Samenaankoop biologische potgrond

Aankoop van biologische potgrond is niet zo evident als het lijkt. Vaak is een minimumafname vereist terwijl de potgrond niet altijd lang bewaart. De transportkosten zijn bij beperkte afname bepalend voor de uiteindelijke kostprijs. Als je slechts een kleine hoeveelheid nodig hebt, kan je meestal niet kiezen, maar moet je nemen wat op dat ogenblik beschikbaar is. PCG organiseert daarom een samenaankoop biologische potgrond. Lees meer... 


ACTUEEL: EU-project demonstreert biolandbouw als klimaatvriendelijke landbouwvorm

Het SOLMACC-project van IFOAM-EU wil de rol van biologische landbouw demonstreren in het promoten van klimaatvriendelijke landbouwpraktijken. Optimalisatie van nutriëntenkringlopen op het bedrijf, gewasrotaties met leguminosen, niet-kerende grondbewerking en agroforestry zijn allemaal praktijken die geïmplementeerd zijn door de 12 SOLMACC-bedrijven in 3 Europese landen en die veelbelovend zijn in hun bijdrage aan het onderhoud van de bodemvruchtbaarheid en in het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem. Meer info over dit project kan je lezen in de nieuwsbrief van het project


AGENDA

18 jan - BBN Kleinfruit: beoordeling van de rassen in houtig kleinfruit (deel 1)

20 jan - Bio-Beurs 2016

12 feb - Voedsel Anders Conferentie

15 feb - BBN Kleinfruit: beoordeling van de rassen in houtig kleinfruit (deel 2)