/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!

Op 1 juli 2015 ging het PDPO-project “Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!” van start, dat vorige maand werd goedgekeurd. Dit project wil het potentieel dat eetbare sierteelt heeft, verder uitbouwen tot een professionele, duurzame en milieuvriendelijke teelt die als differentiatie en innovatie kan fungeren op een groente- en/of sierteeltbedrijf. Voor de teler zou dit een zekerder inkomen kunnen betekenen; de restauranthouder verfijnt zijn menu en geeft het een extra karakter door tevens het regionale te benadrukken. Het verhaal van de eetbare bloemen zal in dit project van zaad/stek tot plant, bloem, oogst, afzet … en zelfs tot op het bord gevolgd en ondersteund worden door een brede communicatie en uitgebreide sensibilisering.

Binnen het project zal voornamelijk de focus gelegd worden op het professionaliseren van de teelt, voor telers die er al langer mee aan de slag zijn. Op vragen zoals “Hoe een plant in bloei trekken?”, “Hoe kan de bloei verlengd worden?” en "Hoe kunnen we een geplukte eetbare bloem het best verpakken?” zal getracht worden een antwoord te bieden. Tevens zal er voldoende sensibilisatie zijn om deze teelten binnen het wetgevend kader te plaatsen, dit met betrekking tot residu bijvoorbeeld.

Het project wordt gecoördineerd door het PCG en uitgevoerd in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen en het Vlaams Centrum voor bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT). Het PCS staat garant voor de teeltkennis van de eetbare bloemen op een milieubewuste manier, terwijl PCG dan weer voeling heeft met het telen voor de voedselketen binnen de huidige reglementering en de mogelijke afzetkanalen. Door het combineren van beide proefcentra zal een optimale ontwikkeling ontstaan van kennis en innovatie binnen de eetbare sierteelt. Het VCBT staat dan weer garant om de bewaring van dergelijk delicaat product op punt te stellen.

Telers die graag op de hoogte willen gehouden worden van de activiteiten, of reeds bepaalde teelt technische vragen hebben die kunnen opgenomen worden in de proefplanning, kunnen contact opnemen met Justine of Annelien via de contactgegevens hieronder.

Meer info?
Justine Dewitte, Annelien Tack, PCG
Tel: 09/381 86 86
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be, annelien@pcgroenteteelt.be

Image
kruiden
biodiversiteit