/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Samen inzetten op gewasdiversiteit voor lokale hoogkwalitatieve voedselsystemen

Het onlangs goedgekeurde Horizon2020-project ‘DIVERSIFOOD’ gaat bestaande multi-actor netwerken uit Europa verenigen rond gewasdiversiteit. Het project wil  de ‘voedselcultuur’ versterken  om zo te komen tot lokale hoogkwalitatieve voedselsystemen. 

“Diversiteit bevordert de veerkracht en productiviteit van biologische systemen. Dit principe geldt niet enkel voor primaire productie, maar ook voor marketing en menselijke gezondheid” zegt Véronique Chable, coördinator van het DIVERSIFOOD-project. Dankzij de samenstelling van het consortium zal het project de volledige keten omvatten: van genetisch uitgangsmateriaal tot marketing. 

Genetisch materiaal van weinig geteelde en vergeten gewassen zal beoordeeld worden op hun geschiktheid voor de biologische en lage-input landbouw. Deze productiesystemen hebben immers nood aan rassen die overweg kunnen met heterogene en wisselende groeiomstandigheden. “Diversiteit is de sleutel voor meer duurzaamheid en voor een robuuste strategie in het omgaan met de klimaatverandering.” Om nog meer ‘nieuwe’ diversiteit te creëren zal het project zich ook richten op innovatieve veredelingsmethoden, specifiek gericht op meer variatie binnen de gewassen. 

Activiteiten zullen ontwikkeld worden rond verschillende belangrijke gewassen en groenten in Europa: tarwe, maïs (inclusief suikermaïs), tomaat, broccoli, boekweit, gerst, lupine, wortelen, bonen, uien en kleine gewassen. Zo zullen bijvoorbeeld veredelingsstrategieën voor maïspopulaties voor menselijke consumptie, op dit moment onderbenut, bekeken worden en zal de robuustheid en de nutritionele kwaliteit van deze rassen onderzocht worden. Tegelijkertijd zullen nieuwe voedselproducten ontwikkeld worden die in relatie staan met het lokaal culinair erfgoed. Voor broccoli en boekweit zullen nieuwe populaties met hoge genetische diversiteit ontwikkeld worden door middel van het gebruik van verloren geraakt genetisch materiaal. Deze rassen zullen beoordeeld worden via een multi-actor aanpak, om zo de noden van de biologische sector mee te nemen, met een sterke nadruk op de organoleptische en nutritionele kwaliteiten.

Het project zal de socio-economische waarde van eigen zaadteelt demonstreren,  werken rond bewustzijnsverhoging voor voeding en milieu, en de multi-actor aanpak verbeteren om gezonde en smakelijke lokale producten in te bedden in regionale voedselsystemen. Op basis van de verschillende ervaringen vanuit het project zullen de resultaten en belangrijkste lessen gedeeld worden met een brede groep van stakeholders via moderne IT toepassingen, sociale evenementen en training sessies.  

Meer info over dit project kan je vinden op http://www.diversifood.eu/

De partners aan het woord:

Bronnen:

  • http://www.diversifood.eu/wp-content/uploads/2015/10/Diversifood_brochure.pdf
  • http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/diversifood-enhancing-resilience-and-productivity

 

biodiversiteit