/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - okt2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


5 jaar CCBT: studiedag op 4 december!

CCBT ondersteunt al 5 jaar praktijkonderzoek voor de biologische landbouw. Daarom ben je van harte uitgenodigd voor een studiedag op 4 december in het Roodhof te Oostkamp. Op het programma staan o.a. een panelgesprek over de kansen voor professioneel ondernemerschap in de bio sector, diverse workshops vanuit het praktijkonderzoek en een feestelijke receptie. Bekijk het programma en schrijf je meteen in.


Tech&Bio loste verwachtingen opnieuw ruimschoots in

Eind september trokken we met een groep van 45 Vlaamse en Waalse bioboeren, onderzoekers en voorlichters naar de grote openlucht vakbeurs ‘Tech&Bio’ in Valence, Frankrijk. Deze beurs is specifiek gericht naar de biologische land- en tuinbouwsector. Je vindt er informatie en innovaties voor alle deelsectoren en voor de volledige keten: beleid, onderzoek, teelttechniek, afzet, … Lees meer...


Veel belangstelling op de biovelddag

De Biovelddag van Inagro in oktober gaat traditioneel door in volle oogstperiode. Tijdens de rondgang langs de percelen van het proefbedrijf biologische landbouw werden de tussentijdse proefresultaten toegelicht. Dat er grote belangstelling heerst voor het onderzoek en de innovaties in biologische teelt bleek uit de vele geïnteresseerde aanwezigen. Bovendien is de biovelddag een uitgelezen kans om als teler ervaringen uit te wisselen met de onderzoekers en collega-telers. Lees meer...


Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. Dit jaar werd een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale. Lees meer...


Rassenproef biologische spelt 2014-2015

De voorbije jaren is bakspelt erg in trek. Voor biologische spelt blijft de hoge vraag stabiel. In deze proef konden we het rassenaanbod testen in droge omstandigheden. Lees meer...


Rassenproef bio wintertarwe 2014-2015: Samengestelde kruisingspopulaties bevestigen

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het verhogen van de genetische diversiteit in gewassen voordelen biedt ten opzichte van een pure teelt met één ras. In andere Europese landen experimenteert men met het gebruik van ‘composite cross populations’ (CCP’s) of samengestelde kruisingspopulaties. Deze populaties ontstaan uit een kruising van verschillende rassen waarbij de zaadoogst van de hele populatie wordt gebruikt om een volgende generatie te creëren. Op die manier ontstaan populaties met een extreem hoge genetische diversiteit, die zich maximaal aanpassen aan de omstandigheden waaronder ze wordt geteeld. Inagro vergeleek een aantal tarwepopulaties met vier referentierassen. Lees meer...


En verder:


 

AGENDA