/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - sep2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


Save the date: 5 jaar CCBT: Feestelijke studiedag op 4 december!

CCBT blaast 5 kaarsjes uit! Daarom ben je van harte uitgenodigd voor de studiedag op 4 december in het Roodhof te Oostkamp. Op het programma staan o.a. een panelgesprek over de kansen voor professioneel ondernemerschap in de bio sector, diverse workshops vanuit het praktijkonderzoek en een feestelijke receptie. Lees meer...


Kennis en onderzoek op BioXpo

Op zondag 27 en maandag 28 september nemen wij met het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Paleis 1 van Brussels Expo. We nodigen je dan ook graag uit op ons 'kennisplein'! Lees meer...


Biologische landbouw: een toekomstgerichte keuze

Inagro zoomde tijdens haar officiële jaarlijkse bezoeknamiddag op 2 september in op biologische landbouw. Een bezoek aan een biosupermarkt en een zelfpluktuin voor groenten leerden dat een groeiende groep consumenten bezorgd is om zijn voedsel en bewust kiest voor bio. Twee landbouwbedrijven die, vanuit een gangbaar verleden, een nieuwe toekomst opbouwen in de biologische landbouw vertelden in alle openheid hun verhaal. Lees meer...


Enza investeert in Cladosporium-resistente rassen

Recentelijk hebben telers opnieuw meer en meer te kampen met Cladosporium, een schimmelziekte die een tijdje weg bleef, maar duidelijk terug de kop op steekt. Niet alle rassen zijn echter even gevoelig; enkelen zijn resistent tegen Cladosporium. Aan de hand van een rassenproef werd nagegaan welke rassen het best voldoen voor een biologische teelt van trostomaat. Lees meer...


Aanbod onderstammen tomaat blijf voorlopig analoog

Door de beperkte rotatie van vruchtgroenten in een verwarmde kas, krijgt men er vaak te kampen met wortelknobbelaaltjes. Door het gebruik van een geschikte onderstam wordt getracht de populatie in de hand te houden. Tevens heeft een onderstam ook invloed op de productie en de kwaliteit van de vruchten. Aan de hand van een onderstammenproef werd nagegaan welke onderstam het meest geschikt is voor de biologische teelt van tomaat. Lees meer...


De Mechelse Vroege Bloemkool – Netwerk Zelf Zaden Telen

Het Netwerk Zelf Zaden Telen wil de Mechelse Vroege Bloemkool terug in de markt zetten en is op zoek naar bioboeren die deze bloemkoolsoort mee willen zaaien. Lees meer...


Rassenproef bio triticale 2015: Droogte staat goede opbrengst niet in de weg

Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie met voedererwten en/of winterveldbonen. Naast de korreloogst kan ook op een vroeger tijdstip de volledige plant gehakseld en ingekuild worden, de zgn. ‘gehele plant silage’ (GPS). Lees meer...


Tussenstand quinoa begin september in de kijker!

Inagro zette een verkennende proef op met quinoa op het biologisch proefbedrijf. Ondertussen staat de quinoa er in alle maten en kleuren bij en komt de oogst in zicht. Lees meer...


Rassenaanbod bio rode blokpaprika op een rijtje

Rassen rode blokpaprika’s zijn er zeker genoeg, maar welke hiervan het meest geschikt zijn voor de biologische teelt is nog niet helemaal duidelijk. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het al dan niet beschikbaar zijn van biozaad en het aanbod dat de zaadhuizen zelf als voorstel aanleverden. Lees meer...


Vaste waarden blijven aanwezig bij de onderstammen paprika

Ook voor de teelt van biologische paprika ging PCG op zoek naar de meest geschikte onderstam. Lees meer...


Nieuwe regelgeving biologisch plantgoed aardbeien

Wenst u doordragers aan te planten op basis van niet-biologische planten met naakte wortel? Dit moet voor 1 november gebeuren en kan alleen op een perceel dat de omschakelingsperiode heeft doorlopen. Ontheffing aanvragen aan uw controle-organisme blijft noodzakelijk. Lees meer...


Drie Europese projecten gaan op zoek naar nieuwe strategieën voor herkauwers op grasland

Drie CORE Organic Plus projecten gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden voor graslandsystemen voor biologische herkauwers. Twee projecten richten zich hierbij op de veredeling en de gezondheid van de dieren en het beheer van de graslanden. Het derde project focust zich op door weiden overgedragen parasitaire ziekten. Lees meer...


En verder:

 

AGENDA

17 sep - Demodag tuinbouw Gembloux

17 sep - Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'

22 sep - Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'

23-24 sep - Tech & Bio

24 sep - Studienamiddag 'Rundveehouderij actueel'

27-28 sep - BioXpo 2015

2 okt - Velddemo ‘Alternatieve Teelten en Energieteelten’

7 okt - Biovelddag Inagro

8 okt - Innovatiebeurs

9 okt - Proefveldbezoek bemesting kleinfruit

16 nov - TAM: Agroecology in Action

1-2 dec - TPorganics Organic Innovation Days

4 dec - Studiedag: 5 jaar CCBT!