/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Onderzoek naar mogelijk effect van compost op kiemen van (onkruid)zaad

Onkruid is één van de grootste uitdagingen voor bioboeren. De Amerikaanse Organic Farming Research Foundation (OFRF) is gestart met onderzoek naar  de effecten van compost extracten op de kieming van onkruidzaden.

Dr Gladis Zinati onderzoekt een nieuwe praktische oplossing voor onkruidmanagement: compost extracten. Zinati heeft net een project afgerond aan het Rodale instituut in Kutztown (Pennsylvania) dat ging over de mogelijke onderdrukking van onkruidkieming door compost extracten. 

De studie wees uit dat verschillende types van compost een verschillende impact hebben op de kieming van onkruidzaden, maar ook op de kieming van gewaszaden. 

Compost is organisch materiaal dat kan gebruikt worden als bodemverbeteraar, en het levert noodzakelijke nutriënten en mineralen voor de planten. Compost wordt gemaakt door het combineren van groen plantaardig materiaal, mest en houtig materiaal in verschillende verhoudingen. Een compost extract is de vloeibare versie van compost, rijk aan nutriënten en micro-organismen.

Methoden

Het onderzoek bekeek twee verschillende types van compost, de ene met een grotere hoeveelheid groen materiaal, de andere met een grotere hoeveelheid bruin materiaal. Er werd specifiek onderzocht hoe deze twee types van compost onkruid- (amarant, de grasachtige ‘giant foxtail’ en melganzevoet) en gewaszaden (paprika, tomaat, komkommer en basilicum) beïnvloeden. Om de impact op de zaden te testen, werden de zaden in petri-schaaltjes geplaatst en behandeld met verschillende oplossingen van de twee compost extracten. De met compost behandelde zaden werden vergeleken met zaden die enkel met fysiologisch water behandeld werden, om vervolgens te bekijken of de compost een invloed had op het kiempercentage. 

Impact op onkruiden en gewassen

Het enige onkruid dat aangetast werd door het compost extract was melganzevoet. De compost met de hoogste bruine fractie, in een oplossing van één deel compost op vier delen water, kon de kieming van melganzevoetzaden verminderen met 32% zonder de kieming van de gewaszaden te beïnvloeden. 

De compost extracten hadden echter het ongewenste effect dat ze de kieming van paprika en komkommerzaden verminderden, maar ze hadden geen invloed op de tomaten- en basilicumzaden. Boeren moeten dus voorzichtig zijn met het type van compost extract dat ze gebruiken, om niet de kieming van het gewas te hinderen. 

Volgende stappen

Dit onderzoek toont volgens OFRF aan dat bepaalde biologische en chemische eigenschappen van compost potentieel hebben om onkruidkieming tegen te gaan. De volgende stap zal zijn om in de praktijk gebruik te kunnen maken van dat potentieel en de impact van compost en kruidenextracten op kieming te evalueren. Inzicht krijgen in de exacte compost formules die het gewenste effect hebben op onkruiden is een toekomstige taak voor de onderzoekers, die van plan zijn om te onderzoeken welke fytochemicaliën zaadkieming onderdrukken of stimuleren. 

Voor meer info over compost en het maken van compost extracten: http://rodaleinstitute.org/assets/soil-amendments-ATS-pdf3.pdf

Dr. Zinati’s eindrapport:  http://ofrf.org/research/grants/outcome-effect-compost-extracts-organic-seed-germination-and-reduction-weed-seed

 

Bron: http://www.ofrf.org/ 

(Artikel door Joanna Ory (OFRF), vertaling door Carmen Landuyt (CCBT))

groenten
bodemvruchtbaarheid