/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef bio triticale 2015: Droogte staat goede opbrengst niet in de weg

Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie met voedererwten en/of winterveldbonen. Naast de korreloogst kan ook op een vroeger tijdstip de volledige plant gehakseld en ingekuild worden, de zgn. ‘gehele plant silage’ (GPS). 

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan voor oogst voor de korrel. Dit jaar werd de proef uitgezaaid bij Antoon en Jacob Devreese in Lo-Reninge (zandleem). Ook PIBO zaaide een aantal van deze rassen uit op haar biologisch proefplatform te Tongeren. Het zaaizaad op beide sites was steeds van hetzelfde lot.

Deze rassenproeven hebben als doel de waarde van de aangeboden rassen voor de biologische teelt in beeld te brengen. Daarbij besteden we extra aandacht aan de rassen waarvan er (potentieel) biologisch zaaizaad ter beschikking is. Hiertoe worden zowel de Belgische als een aantal buitenlandse zaadhuizen (Frankrijk, Nederland en Duitsland) aangesproken.

De groeiomstandigheden in het seizoen 2014-2015 waren vrij gunstig voor de graanteelt. Hoewel de zaai in de proef niet optimaal verliep konden de rassen na een relatief warme winter toch sterk uitstoelen in het voorjaar. Grote ziektedruk werd er, op enkele rassen na, niet vastgesteld. De rest van het groeiseizoen verliep te droog en tot mei/juni ook nogal koud. Niettemin werden topopbrengsten behaald. 

Vuka bevestigt als een sterke, gezonde groeier en haalde significant een topopbrengst (12,5 ton / ha). ARTI.8, Borodine, Exagon, Trefl, Tricanto, Triskell en Tulus realiseren ongeveer 10 ton / ha. Borodine en Triskell zijn ook sterk tegen gele roest. Grandval, Tremplin en vooral El Paso bleven achter in opbrengst en zijn ook matig tot zeer gevoelig voor gele roest. 

Lees het volledige verslag HIER.

Meer info?
Karel Dewaele, Inagro
Tel: 051/27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be 

akkerbouw