/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juli2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

BIOpraktijk gaat in augustus met vakantie. In september verschijnt de volgende editie!

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Proeven aardappel en nieuwe teelten op open velddag

Op de open velddag van het proefbedrijf biologische landbouw op 17 juni werden de lopende proeven voorgesteld. In dit bericht lichten we er enkele toe. De teelt van aardappel verloopt dankzij het droge voorjaar gunstig. Er is een toenemende vraag naar het graan spelt en het nieuwe ‘pseudograan’ quinoa. Ook soja komt achter de hoek kijken. Lees meer...


Europees project brengt theorie en praktijk biologische landbouw samen

BioForum Vlaanderen en Inagro zijn blij dat ze het OK-Net Arable-project kunnen voorstellen. Dat brengt boeren, bedrijfsadviseurs en onderzoekers uit heel Europa met elkaar in contact om kennis uit te wisselen. Uiteindelijke doel? Een productievere biologische landbouw. Lees meer...


Munt op een vrij beperkte oppervlakte vraagt om een uitmuntende techniek!

Aan de hand van een teelttechnische demoproef munt werd nagegaan hoe het onkruid beheerst kan worden en op welke manier “kleinere” kruidenbedrijven deze munt efficiënt kunnen oogsten.  Lees meer...


Mengsels van groenbedekkers met klaver uitgetest

Om te voldoen aan de voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied binnen het nieuwe GLB dienen minstens twee groenbedekkers gemengd te worden. Binnen de biologische landbouw werd reeds enkele jaren ervaring opgedaan met een mengsel van vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbedekkers. Ook in 2014 werden op het proefbedrijf biologische landbouw verschillende mengsels uitgezaaid. Lees meer...


Proefveldbezoek: Stand van zaken bio beschutte teelt

Op vrijdag 17 juli had het proefveldbezoek “Bio Beschutte teelten plaats”. De stand van zaken van de proeven werden toegelicht. Hierbij in een notendop de voorlopige resultaten. Lees meer...


Proefvelden PIBO Campus vzw

Op 23 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel. Lees meer...


Delicatessegroentjes in de kijker!

Binnen het leader-project “In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad” neemt PCG de teelt van verschillende mini- en zelfs microgroenten onder de loep . Het project werd de laatste maanden in de kijker gezet bij het grote publiek op de Europadag te Gent en op het PCG tijdens de Bioweek. Lees meer...


Oproep biologische komkommertelers

Didymella bryoniae, beter gekend onder de naam Mycosphaerella, vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Tijdens het IWT-project  “Beheersing van D. bryoniae in de teelt van komkommer” dat op 1 juli 2015 van start is gegaan, is de doelstelling om na 4 jaar onderzoek tot een beheersingsstrategie te komen dat toepasbaar is binnen elk type komkommerbedrijf. Lees meer...


TPorganics zoekt naar beloftevolle innovaties in de biosector

Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen. Lees meer...


Drie nieuwe Europese projecten onderzoeken relaties tussen bodem en plant

Drie nieuwe onderzoeksprojecten streven naar meer inzichten over hoe planten, bodem en microbiota met elkaar in interactie staan. SoilVeg heeft als doel de ‘roller crimper’ techniek te verbeteren voor het vernietigen van groenbemesters, ReSolve focust op uitgeputte bodems in wijngaarden in Zuid-Europa en Fertilcrop wil de kennis rond bestaande conserveringslandbouw-technieken verbeteren. Lees meer...


En verder: