/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees project brengt theorie en praktijk biologische landbouw samen

BioForum Vlaanderen en Inagro zijn blij dat ze het OK-Net Arable-project kunnen voorstellen. Dat brengt boeren, bedrijfsadviseurs en onderzoekers uit heel Europa met elkaar in contact om kennis uit te wisselen. Uiteindelijke doel? Een productievere biologische landbouw. 

Biologische landbouw vraagt veel kennis en vaardigheden, maar al bij al wordt er weinig van die nodige kennis gedeeld. In Vlaanderen proberen we daar al enkele jaren  iets aan te veranderen. De Biobedrijfsnetwerken en het Vlaams Biokennisnetwerk zijn mooie voorbeelden van hoe boeren reeds actief onderzoek aansturen en samen met onderzoekers aan de slag gaan om knelpunten. 

Die ervaring werpt nu zijn vruchten. BioForum Vlaanderen heeft een grote rol gehad in een soortgelijk project op Europees niveau: OK-Net Arable. Dat wil boer, adviseur en onderzoeker bij elkaar brengen. Zo kan theorie meteen aan de praktijk getoetst worden en vice versa.

Daarnaast ontstaat er ook een Europees netwerk van boeren die onderling ook ervaringen kunnen uitwisselen. Tot slot is er ook de ambitie om deze kennis met alle boeren te delen via een online kennisplatform, waar ook ruimte voor discussie zou bestaan. Het project focust zich in de eerste plaats op akkerbouw en groenteteelt.

IFOAM EU coördineert het project, dat tot stand komt met 17 partners uit 13 verschillende Europese landen. Het is een van de eerste vier zogenaamde 'thematische netwerken' die vallen onder het Europese partnerschapprogramma EIP-AGRI. De financiering gebeurt via Horizon 2020, Europa's belangrijkste platform om onderzoek en innovatie te ondersteunen. 

Het project wordt gecoördineerd door IFOAM EU en voor Vlaanderen zijn BioForum Vlaanderen en Inagro partners. Meer info vind je op de website van het project: http://www.ok-net-arable.eu/

Interesse? Neem contact op met An Jamart van BioForum Vlaanderen of Lieven Delanote van Inagro.

Meer info?
Contactpersoon: An Jamart, BioForum en Lieven Delanote, Inagro
Tel: 03/286 92 65 en 051/27 32 50
E-mail: an.jamart@bioforumvl.be en lieven.delanote@inagro.be

 


Image

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020research and innovation programme under grant agreement No. 652654.This communication only reflects the author’s view. The Research Executive Agency is not responsible for any usethat may be made of the information provided.

akkerbouw