/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Beplantingen in de kippenuitloop

Woensdag 6 mei vond een studiemiddag plaats over beplantingen in de kippenuitloop, georganiseerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Inagro. Aanleiding hiervoor waren een aantal projecten in Vlaanderen en Nederland, die deze combinatie onderzocht hebben.

Tijdens de studiemiddag kwamen verschillende aanplanten aan bod. Ten eerste werd korte-omloophout besproken; gewassen zoals wilgen die iedere 3 jaar geoogst worden, en gebruikt als bijv. biobrandstof of stalbodembedekking. Uit verschillende praktijkervaringen bleken wilgen geschikt te zijn omdat ze de kippen beschutting bieden, waardoor deze meer gebruik maken van de uitloop. Ook miscanthus (olifantsgras) zorgde voor een beter uitloopgebruik. Dit gewas kan gebruikt worden als brandstof, als strooisel, of als structuurvoeder voor koeien.

Zowel bij miscanthus als bij wilgen was de onkruidbestrijding het grootste nadeel, vooral in het eerste jaar na aanplant nam dit meer tijd in beslag dan gedacht. De verwachting is wel dat in latere jaren (miscanthus en wilgen kunnen zo’n 20 jaar blijven staan, met ieder 1-3 jaar een oogst), de onkruiddruk zal afnemen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de kippen niet direct na aanplant toegang mogen krijgen tot de gewassen, omdat de jonge planten dan nog zeer kwetsbaar zijn. De tijd dat de aanplant ‘kippenvrij’ moet worden gehouden verschilt per gewas, en zou kunnen samenvallen met de opzet van een nieuwe ronde kippen.

Een andere optie is het aanplanten van meerjarige bomen in de uitloop. Dit kunnen fruitbomen zijn, maar ook bomen voor de productie van kwaliteitshout. Met de laatste zijn nog geen ervaringen in combinatie met kippen in Vlaanderen of Nederland, maar fruitbomen worden al vaker toegepast. De kippen krijgen hierdoor beschutting, het fruit dat op de grond valt verrijkt hun dieet, en ze kunnen mogelijk optreden als plaagbestrijder. Wel kwam uit ervaringen van pluimveehouders naar voren dat kennis over fruitteelt essentieel is als de boomgaard verwacht wordt voor extra inkomsten te zorgen. Deze kennis hoeft niet per se aanwezig te zijn bij de pluimveehouder; er kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met een fruitteler, waarbij ieder zijn expertise heeft.

Concluderend zijn er verschillende gewassen die in de kippenuitloop aangeplant kunnen worden. Ondanks dat er een aantal aandachtspunten zijn, hebben deze verschillende voordelen zoals beschutting voor de kippen, wat leidt tot een beter uitloopgebruik, en een extra opbrengst voor de pluimveehouder. Ook zorgde een aanplant in de uitloop voor minder watervogels, welke vogelgriep kunnen overdragen, in de uitloop.

De presentaties van de studiedag kunt u hier terugvinden.

Meer informatie over de projecten die gepresenteerd werden:

  • Vleeskippen, mobiele stallen en korte-omloophout 
  • Bomen voor Buitenkippen: http://bomenvoorbuitenkippen.nl/ 
  • Kiplekker onder de Wilgen: http://www.kiplekkeronderdewilgen.nl/ 
  • ARBOR: http://arbornwe.eu/   http://www.korteomloophout.be/ 
  • Agroforestry: www.agroforestryvlaanderen.be
 
Lisanne Stadig
Tel: +32 9/272 26 09 
E-mail: lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.be

 
pluimvee
pitfruit
kleinfruit
biodiversiteit