/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef

Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Lees meer...


Moeilijke teeltomstandigheden in rassenproef biologische rode kool

Terwijl er voor witte kool al een behoorlijk biologisch rassenaanbod is, is dat voor rode kool nog beperkt. In de rassenproef rode kool op het proefbedrijf biologische landbouw waren de groeiomstandigheden dit jaar moeilijk. Enkele rassen lieten toch goede resultaten zien. Lees meer...


Biologische Bilko voldoet voor chinese kool in het najaar

In 2014 testte Inagro 9 rassen chinese kool uit op het veld, waaronder het biologische ras Bilko. Het najaar van 2014 begon warm en verliep vrij vochtig. De rassen hadden in deze omstandigheden vooral af te rekenen met Alternaria. Lees meer...


Chinese kool in koepel: Orient Surprise en Manoko beste scoorders

PCG legde tijdens het voorjaar van 2014 een rassenproef Chinese kool in tunnel aan. Lees meer...


Rassenproef prei winter biologische teelt 2014: Geen winnaar aan de meet

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De winter van 2014-2015 kende geen grote vorstperiode en verliep vrij warm en nat. Sleetvastheid en ziekteweerbaarheid waren opnieuw belangrijke parameters voor een goede en kwalitatieve opbrengst. Lees meer...


Europees project HealthyMinorCereals biedt kansen voor traditionele graanvariëteiten

Het marktpotentieel van de traditionele granenproductie in Europa wordt gedomineerd door tarwe en gerst. Continue veredeling richtte zich steeds op hogere opbrengsten van deze soorten. Daarentegen is er zeer weinig veredelingswerk gebeurd op spelt, rogge, haver, eenkoorn en emmertarwe. Deze granen zijn nochtans goed aangepast aan minder voedselrijke bodems en winnen sterk aan populariteit bij de consument, dankzij hun goede verteerbaarheid, smaak en gehalte aan micronutriënten. Het ‘HealthyMinorCereals’ EU-project zet daarom in op deze traditionele graansoorten. Lees meer...


Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt

De kennis over de nutriëntenbehoeften van (biologisch) kleinfruit is op dit moment erg beperkt. Het CCBT-project ‘Optimalisatie bemesting in bio-kleinfruit’ heeft tot doel de kennis te verruimen en de telers op een correcte manier te leren omgaan met de bemestingsadviezen, binnen de grenzen van de bemestingsnormen. Lees meer...


Plantsapmetingen: sturingselement of ondersteunende tool?

Al vele jaren is er onderzoek lopende omtrent plantsapanalyses, en dit bij meerdere instellingen. Er werden in het verleden verschillende teelten en verschillende technieken onder de loep genomen. Sommige praktijkbedrijven laten plantsapanalyses uitvoeren, andere geloven er niet in. Maar wat is nu de waarde van plantsapmetingen en hoe vertaal je de resultaten naar de praktijk? Lees meer...


Ritnaalden in uw perceel?

Het opwarmen van de bodem heractiveert tal van bodeminsecten na een periode van winterrust of trage groei. Een aantal van hen kunnen in het voorjaar schade aan jonge gewassen veroorzaken. Zo ook ritnaalden, één van de meest gevreesde bodemplagen in diverse teelten waaronder maïs, witloof, bieten en aardappelen. Heeft u als landbouwer in het verleden reeds problemen gekend met ritnaalden op één of meerdere percelen? Lees meer...


Boeren helpen bijen en natuurlijke vijanden met de inzaai van 2,5 ha bloemen

Inagro organiseerde dit voorjaar een groepsaankoop voor bloemenmengsels. Deze werd inmiddels afgesloten en resulteerde in een hoeveelheid zaden goed voor een totale oppervlakte van 2,5 ha bloemenranden. Deze zullen verspreid over Vlaanderen worden ingezaaid langs akkers op een 20-tal bedrijven en een aantal onderzoeksstations. Ongeveer de helft zullen eenjarige en de andere helft meerjarige bloemenranden zijn. Lees meer...


Monitoren van plagen en nuttigen in de serre: tips en trics

Herkennen van plagen én nuttigen is dé basis van een efficiënt monitoringssysteem. 4 praktijkcentra organiseerden begin 2015 een viertal workshops waarin telers, teeltmedewerkers en geïnteresseerden wegwijs werden gemaakt in de wereld van de plagen en natuurlijke vijanden in de serres. Hierbij enkele belangrijke tips…


Proefresultaten bio aardbeien en kleinfruit 2014 nu beschikbaar!

Op 17 maart stelde Proefcentrum Pamel de proefresultaten van 2014 voor. Alles werd gebundeld in een handig jaarverslag. Naast het eigen onderzoek kwamen ook externe onderzoeksprojecten aan bod, waarvoor het proefcentrum als gastlocatie dient. Lees meer...


Europees project ProPara: Biologische beheersing van parasieten bij herkauwers

Parasieten worden gezien als één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn van biologische dieren. Bij kleine herkauwers zijn endoparasieten de belangrijkste ziekte, resulterend in een gebrek aan eetlust, diarree, bloedarmoede en in extreme gevallen tot de dood. Ook in de biologische rundveeproductie zijn worminfecties , ondanks de lage bezettingsdichtheid en het verbeterd begrazingsbeheer, een groot probleem. Het Europese project ‘ProPara’ wil hier iets aan doen en gaat dit jaar van start. Lees meer...


En verder:


AGENDA