/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Boeren helpen bijen en natuurlijke vijanden met de inzaai van 2,5 ha bloemen

Inagro organiseerde dit voorjaar een groepsaankoop voor bloemenmengsels. Deze werd inmiddels afgesloten en resulteerde in een hoeveelheid zaden goed voor een totale oppervlakte van 2,5 ha bloemenranden. Deze zullen verspreid over Vlaanderen worden ingezaaid langs akkers op een 20-tal bedrijven en een aantal onderzoeksstations. Ongeveer de helft zullen eenjarige en de andere helft meerjarige bloemenranden zijn.

De lente is in aantocht en dat voelen de bijen ook duidelijk. De afgelopen dagen konden we de eerste hommels al terug zien op zoek naar voedsel om een nieuwe kolonie te stichten. In het voorjaar is het vinden van pollen en nectar nooit een probleem. De wilgen en talrijke andere houtige planten bloeien in het voorjaar en zorgen heel binnenkort weer voor een gedekte tafel. Kruidige voorjaarsbloeiers als de paardenbloem en paarse dovenetel zorgen tevens voor een belangrijke aanvulling. Niet alleen bijen maar ook natuurlijke vijanden vinden in het voorjaar op houtige planten en vroegbloeiende kruiden het voedsel dat ze nodig hebben: goed bereikbare nectar en stuifmeel alsook hun eerste prooien. Houtige planten zijn immers ook overwinteringsplaatsen voor bladluizen en andere bladzuigende insecten. Bladluizen bijvoorbeeld overwinteren als eitjes op houtachtige delen van de winterwaardplant. In het voorjaar ontwikkelen zich hier ook de eerste kolonies, welke een goede voedselbron zijn voor de opbouw van de populatie natuurlijke vijanden. 

Naarmate de lente en zomer vordert, wordt voedsel echter schaarser en net dan hebben we sterke en gezonde bijen nodig die ons helpen bij de bestuiving. De natuurlijke vijanden zijn in die periode een welkome hulp in akkers voor de bestrijding van insectenplagen. Geschikte bloemenranden rond de akkers kunnen dan een wezenlijk  verschil maken om deze bondgenoten van gewassen in tijden van schaarste een handje te helpen. 

Omdat er tal van bloemenmengsels bestaan en het niet altijd duidelijk is welke juist geschikt zijn voor natuurlijke vijanden en bijen, stelden onderzoekers van Inagro op basis van ervaringen in de afgelopen jaren twee bloemenmengsels samen. Het ene mengsel bevat uitsluitend eenjarige bloemensoorten terwijl het andere hoofdzakelijk uit meerjarige kruiden en grassen bestaat. Beide mengsels zijn voor beide insectengroepen geschikt. Inagro wil hiermee de krachten van bloemenranden voor een duurzame teelt bundelen. De afdeling biologische productie van Inagro organiseert sedert  2010 een groepsaankoop voor bloemenmengsels specifiek voor natuurlijke vijanden. Dit jaar werd er samengewerkt met de afdeling Landbouw en Maatschappij en werden mengsels aangepast naar een soortensamenstelling die ook meer geschikt is voor bijen. De groepsaankoop werd dit jaar dan ook breder bekend gemaakt vanuit Inagro. 

Vanuit Inagro kunnen we deze inspanningen van telers voor de biodiversiteit in het landbouwlandschap alleen maar toejuichen! Hebt u ook interesse om eens een bloemenrand in te zaaien, dan kan u bij Inagro terecht voor advies omtrent de soortenkeuze, inzaai en beheer.

Meer info?
Pieter Verdonckt of Femke Temmerman
Tel: 051/27 33 82 (Pieter) of 051/27 32 53 (Femke)
E-mail: pieter.verdonckt@inagro.be of femke.temmerman@inagro.be
biodiversiteit