/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef

Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen.

Voor witte kool zijn meerdere rassen biologisch zaaizaad beschikbaar. De expertgroep ‘biozaad voor groenten in open lucht’ adviseerde daarom in het najaar 2012 om voor witte kool niet langer gangbaar niet-ontsmet zaaizaad toe te staan. Om de haalbaarheid van dit advies na te gaan, werden in deze proef de beschikbare biologische rassen uitgezaaid samen met een beperkt aantal gangbare referentierassen. De bedoeling is om na te gaan of de beschikbare biologische rassen effectief voldoen in hun marktsegment en voldoende equivalent zijn aan de gebruikte gangbare rassen. Ondertussen ontstond er in Duitsland ook heel wat discussie over het gebruik van CMS-rassen in de biologische landbouw. Enkele belangrijke Duitse afnemers voor biologische groenten weren deze rassen expliciet.

De zaadhuizen boden 13 rassen aan voor deze proef. Hiervan waren 10 rassen van biologische oorsprong. Met uitzondering van Bloktor waren ze allemaal CMS-vrij. Alle rassen werden geplant op 50 bij 40 cm met het oog op de oogst van kilokolen. Het teeltverloop wordt weergegeven in tabel 1.

De rassen werden op 27 maart 2014 uitgezaaid in trays en op 15 mei geplant in goede omstandigheden. De bodembewerking gebeurde niet kerend. Na het planten werd het perceel afgedekt met een duivennet. De basisbemesting bij planten bleek te weinig waardoor de planten eind juli stagneerden in groei. Hevige onweders eind juni en begin juli kwamen de bodemstructuur ook niet ten goede. Ondanks dat er werd bijbemest, bleef de gewasontwikkeling in het verdere seizoen schraal. Deze teeltomstandigheden waren bijgevolg suboptimaal, maar geven wel een indicatie omtrent de stressbestendigheid van de rassen. Onder gunstige groeiomstandigheden kan verwacht worden dat de kolen minstens een maatje grover uitgroeien.

Besluit

‘Kilokool’ is het belangrijkste segment voor de biologische verse markt. De moeilijke groeiomstandigheden in deze proef geven aan dat de verschillende rassen sterke en zwakke punten hebben. Om het risico te spreiden, is het wenselijk om meerdere rassen uit te planten. In het biologische aanbod hybriderassen werden goede resultaten gehaald met Impala, Reaction en KaloramaOok het standaardras Storema (gangbaar zaaizaad) bevestigt. Bloktor (CMS, eerste maal in proef) liet de beste indruk na. Met de biologische rassen is een goede oogst mogelijk, maar van een volledige equivalentie met het gangbare rassenaanbod is geen sprake.

In het zaadvaste segment werd de beste opbrengst gerealiseerd met Dowinda en Marner Lagerweis.
In dit verslag kon nog geen rekening gehouden worden met de geschiktheid voor lange bewaring.
 
Lees het volledige verslag HIER.
 
Meer info?
Lieven Delanote
Tel: 051/27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be
 
 
groenten