/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Moeilijke teeltomstandigheden in rassenproef biologische rode kool

Terwijl er voor witte kool al een behoorlijk biologisch rassenaanbod is, is dat voor rode kool nog beperkt. In de rassenproef rode kool op het proefbedrijf biologische landbouw waren de groeiomstandigheden dit jaar moeilijk. Enkele rassen lieten toch goede resultaten zien.

Voor witte kool zijn meerdere rassen biologisch zaaizaad beschikbaar. De expertgroep ‘biozaad voor groenten in open lucht’ adviseerde daarom in het najaar 2012 om voor witte kool niet langer gangbaar niet-ontsmet zaaizaad toe te staan. In rode kool is het biologisch rassenaanbod minder ontwikkeld en is men in de praktijk nog aangewezen op gangbare rassen. In deze proef willen we nagaan of dit klopt. 

Ondertussen ontstond er in Duitsland ook heel wat discussie over het gebruik van CMS-rassen in de biologische landbouw. Enkele belangrijke Duitse afnemers voor biologische groenten weren deze rassen expliciet.

De zaadhuizen boden 8 rassen aan voor deze proef. Slechts 3 rassen waren van biologische oorsprong, waarvan 2 rassen zaadvast. Met uitzondering van Rebecca waren ze allemaal CMS-vrij. Alle rassen werden geplant op 50 bij 45 cm met het oog op de oogst van kilokolen. 

De rassen werden op 27 maart 2014 uitgezaaid in trays en op 15 mei geplant in goede omstandigheden. De bodembewerking gebeurde niet kerend. Na het planten werd het perceel afgedekt met een duivennet. De basisbemesting bij planten bleek te weinig waardoor de planten eind juli stagneerden in groei. Door een te smalle spoorbreedte (140 cm ipv 150 cm) bij het schoffelen hadden de rijen nabij de tractorbanden ook last van bodemcompactie. Hevige onweders eind juni en begin juli kwamen de bodemstructuur ook niet ten goede. Ondanks dat er werd bijbemest, bleef de gewasontwikkeling in het verdere seizoen schraal.Deze teeltomstandigheden waren bijgevolg suboptimaal, maar geven een duidelijke indicatie omtrent de stressbestendigheid van de rassen. Onder gunstige groeiomstandigheden kan verwacht worden dat de kolen minstens een maatje grover uitgroeien.

Besluit

‘Kilokool’ is het belangrijkste segment voor de biologische verse markt. In deze moeilijke groeiomstandigheden haalden de groeikrachtige rassen Klimaro en Futurima de hoogste opbrengst en een goed oogstpercentage. Onder normale groeiomstandigheden groeien deze rassen wellicht te grof uit en zijn Resima en Travero meer geschikt. In deze proef hadden deze rassen echter een te hoog percentage ongroeizame planten. Travero is gevoeliger voor groeistoornissen (rot en barsten) bij onregelmatige groeiomstandigheden.

In dit verslag kon nog geen rekening gehouden worden met de geschiktheid voor lange bewaring.

Lees het volledige verslag HIER.

Meer info?
Karel Dewaele
Tel: 051/27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

 
 
groenten