/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Chinese kool in koepel: Orient Surprise en Manoko beste scoorders

Chinese kool is geen makkelijke teelt. Vooral het oogstmoment is cruciaal. Bij te vroege oogst is het risico op te geringe kropvulling reëel. Wanneer echter te laat geoogst wordt, kan interne bruinverkleuring plaatsvinden waarbij de binnenste bladeren verdrogen of verrotten. Niet zo eenvoudig te detecteren en te elimineren daar dit bij het oogsten niet zichtbaar is en slechts na levering, door ontevreden klanten aan het licht komt. Daarnaast is Chinese kool een minder gekende groente, waardoor de eigenschappen van de rassen iets minder gekend zijn. Om die reden werd tijdens het voorjaar een rassenproef Chinese kool in tunnel aangelegd.

De zeven rassen opgenomen in proef werden gezaaid op 14 maart 2014, waarna deze geplant werden op 2 april op een afstand van 40 x 30 cm. De oogst vond plaats op 21 mei.

Het teeltverloop van deze proef ging niet zo vlot. Door het aanhouden van een iets minder optimale watergift tijdens de teelt (door het onverwacht vroege voorjaar), en gezien de klimaatomstandigheden, werden meer teeltproblemen opgemerkt, zoals rand. Dit geeft wel een duidelijk beeld van de gevoeligheid van de rassen.

Orient Surprise (Takii) komt duidelijk als beste ras uit de proef naar voor, dit gevolgd door Manoko (Bejo). SC3-510 (Sakata), WS 4304 (Uniseeds) en zeker WS 4306 (Uniseeds) voldoen minder door hun lagere opbrengst en hun grote aantasting van rand. Preduro (Takii) en CC 10682 (Sakata) scoren gemiddeld.

Tabel: Oogst-, veld- en bakbeoordeling op 21/5/2014 (klik op tabel voor grotere weergave):

Image

Klik HIER voor het volledige artikel, met beschrijvingen van alle rassen.

Meer info?
Justine Dewitte
Tel: 09/381 86 82
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be

beschutte teelt