/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mrt2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Meer mycorrhiza-soorten in biologische boomgaarden

In een IWT-project van de KULeuven en Pcfruit wordt onderzoek gedaan naar mycorrhiza. Deze natuurlijke bodemmicro-organismen onderdrukken pathogenen en verbeteren de bodemvruchtbaarheid. Daarom zijn ze volgens de onderzoekers een mogelijkheid om duurzame landbouw te verzoenen met een voldoende hoge productie. In biologische boomgaarden vonden ze beduidend meer van deze nuttige schimmelsoorten dan in conventionele boomgaarden. Lees meer...


Gezocht: biologische kleinfruittelers voor project rond D. suzukii en taxuskever

Taxuskever en D. suzukii zijn ‘nieuwkomers’ in de biologische kleinfruitteelt. Het demonstratieproject BIOROOTS (gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij) wil de sector ondersteunen inzake de monitoring en aanpak van deze prioritaire plagen. Lees meer...


Geïntegreerde biologische aanpak van wortelvlieg

Wortelvliegen zijn geen onbekende gasten voor wortel, pastinaak en knolselder telers. De larven vreten aan de wortels of knollen vanaf mei of juni tot november in drie opeenvolgende generaties. Bij hoge druk kan de schade van de wortelvlieg oplopen tot meer dan 50% economisch opbrengstverlies. Om het monitorsysteem voor wortelvliegen beter bekend te maken bij de biotelers, wil Inagro in 2015 en 2016 een 15-tal telers begeleiden bij de monitoring op hun percelen. Lees meer...


Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference

Binnen de biologische fruitteelt is in het verleden weinig aandacht besteed aan onderzoek rond bemesting. Wat maakt dat de continuïteit van de productie en een goede bewaarkwaliteit niet altijd behaald worden. Tot voor kort werd meestal enkel met een snelwerkende stikstofbemesting gewerkt zoals bloedmeel of net een traagwerkende stalmest of drijfmest. Maar vandaag zijn er ook andere mogelijkheden zoals biologische digestaat, sojaschroot, … De vraag is echter of deze producten voldoende snelle stikstof kunnen aanleveren voor een betere vruchtkwaliteit. Lees meer...


Monitoren als basis voor de aanpak van emelten en ritnaalden in bio

Ritnaalden en emelten komen vaak voor in biologische akkers en kunnen verschillende gewassen aantasten. Het niveau van aantasting kan echter sterk verschillen. Jaar-, perceels- en rotatiegebonden factoren spelen hierbij een rol en bepalen het risico op schade. Om hier meer inzicht in te krijgen, startte Inagro in 2013 met een tweejarig CCBT-project. Naast het toetsen van enkele monitormethoden voor beide bodemplagen, werd ook demonstratief onderzoek uitgevoerd naar mogelijke biologische controlemaatregelen. Lees meer...


Rijkelijk aanbod kwaliteitsvolle rassen radijsjes

In een tunnel wordt vaak een voorjaars- en najaarsteelt aangehouden. Telers met directe verkoop verkiezen daarentegen vaak één lange vruchtgroententeelt tijdens de zomer. Toch zijn vele tuinders meer en meer op zoek naar gewassen waarbij de twee teeltsystemen gecombineerd kunnen worden. Radijs is zo een mogelijke teelt. Radijsjes kunnen vroeg gezaaid worden en kunnen tijdig geoogst worden alvorens de vruchtgroenten de kas in horen te gaan. PCG ging na welk ras het meest geschikt is voor een voorjaarsteelt in tunnel. Lees meer...


Gedrag van een leghen samengevat

Over het nestgedrag van een leghen verscheen reeds een artikel in de vorige nieuwsbrief. Maar hoe zit het met de rest van de dagindeling van een leghen? Proefbedrijf Pluimvee bracht in een literatuurstudie het volledige gedragsrepertoire van leghennen in beeld. Dit gedrag bestaat hoofdzakelijk uit eetgedrag, drinken, gebruik van de ruimte, scharrelgedrag, verenpikken, kannibalisme, comfortgedrag, stofbaden, rusten op een zitstok, nestgedrag en het gedrag in de uitloop. In dit artikel worden enkele van deze activiteiten uitgelicht. Lees meer...


Studiedag Uitgangsmaterialen groot succes

Op 11 maart kwamen 35 mensen vanuit diverse schakels in de biologische keten samen om te discussiëren over zaaizaad. Het werd een boeiende namiddag. Lees meer...


En verder:


AGENDA