/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gezocht: biologische kleinfruittelers voor project rond D. suzukii en taxuskever

Taxuskever en D. suzukii zijn ‘nieuwkomers’ in de biologische kleinfruitteelt. Het demonstratieproject BIOROOTS (gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij) wil de sector ondersteunen inzake de monitoring en aanpak van deze prioritaire plagen.

Taxuskever

De laatste jaren breidt de inheemse taxuskever explosief uit, wordt steeds minder kieskeurig en is recent ook schade gaan aanrichten in kleinfruit-aanplantingen. Maar, (biologische) kleinfruittelers zijn nog niet alert voor de taxuskever, waardoor de aantasting soms ongemerkt ernstige proporties aanneemt. BIOROOTS beoogt de monitoring van taxuskever in de sector op een voldoende hoog niveau te brengen, zodat aantastingen tijdig worden opgemerkt en bestreden. De sector is ook nog niet vertrouwd met de mogelijke biologische bestrijdingstechnieken tegen taxuskever, die in de sierteelt al wel zijn ingeburgerd. Het project wil deze technieken demonstreren, met speciale aandacht voor de juiste omstandigheden waarin de toepassingen dienen te gebeuren en voor de verschillen tussen biologische kleinfruitteelt en sierteelt (in vollegrond in plaats van container, zonder irrigatie waardoor de bodem moeilijker vochtig te houden is voor de parasiterende aaltjes).

In het jaarverslag van Proefcentrum Pamel kan je meer lezen over de taxuskever en de bestrijding evan.

Proefcentrum Pamel zoekt biologische kleinfruittelers die hun medewerking willen verlenen aan het project. In totaal beogen we 4 tot 6 telers te begeleiden bij het monitoren op de aanwezigheid van taxuskever en bij het uitvoeren van beheers- en bestrijdingstechnieken tegen de taxuskever.

 

Drosophila suzukii

Omwille van verschillende redenen is de Aziatische fruitvlieg D. suzukii oftewel de “suzuki-fruitvlieg” momenteel terecht één van de –zo niet de meest- gevreesde plaaginsecten in de Europese klein- en steenfruitteelt. In tegenstelling tot de meeste andere fruitvliegjes kan de suzuki-fruitvlieg met haar getande legboor eitjes leggen in gezonde rijpende vruchten tijdens de teelt. Omdat dit een nieuw plaaginsect is voor Vlaanderen zijn er slechts weinig fruittelers vertrouwd met goede beheersmaatregelen tegen deze plaag. Nochtans is er al wat kennis en ervaring beschikbaar uit buitenlandse studies en onderzoekswerk uitgevoerd door pcfruit de voorbije jaren. Het gaat hierbij over monitoring, hygiënemaatregelen en een optimale inzet (timing) van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen.

In kader van dit project wil Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit vzw) ook biologische kleinfruittelers begeleiden in het monitoren op de aanwezigheid van D. suzukii en bij het uitvoeren van beheers- en bestrijdingstechnieken tegen de suzuki-fruitvlieg.

 

Hebt u interesse? Aarzel niet en neem contact op:

Voor taxuskever:

met Paul Hendrickx: 054/32.08.46, proefcentrumpamel@vlaamsbrabant.be

Voor Drosophila suzukii:

met Tim Beliën: 011/697130, tim.belien@pcfruit.be 
of Jeroen Goffin, 011/697131, Jeroen.Goffin@pcfruit.be 
of Miet Boonen, 011/697154, miet.boonen@pcfruit.be


Image

 
kleinfruit