/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Meer mycorrhiza-soorten in biologische boomgaarden

In een IWT-project van de KULeuven en Pcfruit wordt onderzoek gedaan naar mycorrhiza. Deze natuurlijke bodemmicro-organismen onderdrukken pathogenen en verbeteren de bodemvruchtbaarheid. Daarom zijn ze volgens de onderzoekers een mogelijkheid om duurzame landbouw te verzoenen met een voldoende hoge productie. In biologische boomgaarden vonden ze beduidend meer van deze nuttige schimmelsoorten dan in conventionele boomgaarden. 

Arbusculaire mycorrhizale fungi (AMF) vormen een symbiose met de meerderheid van de landplanten en fungeren als een levende interface tussen plantenwortels en de bodem. Met behulp van hun groot extraradical mycelia netwerk, verbeteren AMF de opname van anorganisch P en N in de gastheer, in ruil voor geassimileerde koolhydraten van de plant. Daarnaast verbeteren AMF, door de vorming van stabiele aggregaten in de bodem, de bodemstructuur en droogte tolerantie van de gastheer. Bovendien beschermen AMF de gastheer van pathogene schimmels en nematoden.

In het kader van een IWT-project heeft KULeuven de AMF gemeenschappen van nature aanwezig in 24 appelboomgaarden, gelegen in de voor de fruitteelt economisch belangrijke regio rond Sint-Truiden, met behulp van nieuwe genetische technieken in kaart gebracht. Vervolgens werden deze AMF gemeenschappen gerelateerd aan de chemische bodemkarakteristieken (pH, organisch koolstof, plantbeschikbaar P en N) en het type van beheer (biologisch of conventioneel). Uit de analyses kwam naar voor dat de plantbeschikbare P in de bodem sterk gecorreleerd was met het aantal AMF soorten aanwezig in de wortels van de appelbomen. Bodems met een hoge plantbeschikbare P herbergden de minste AMF soorten. Bovendien had het type van beheer een belangrijk effect op de AMF gemeenschappen. In de biologische boomgaarden kwamen beduidend meer AMF soorten voor dan in de conventionele boomgaarden, wat erop wijst dat het gebruik van biociden een negatief effect zou kunnen hebben op de AMF.

Uit recente cijfers van de Mestbank, blijkt dat in 2014 bijna een kwart van de Vlaamse boeren te veel mest op hun akkers uitreden. Dit heeft niet alleen een negatief effect op kwaliteit van waterlopen, maar onze resultaten tonen aan dat de van nature aanwezige symbiotische schimmels ook te lijden hebben onder deze overbemesting. Onze studie waarschuwt bijgevolg voor het overgebruik van meststoffen, vooral fosfaatmeststoffen. Een biologische teelt daarentegen, werkt de aanwezigheid van AMF in de hand. Verder onderzoek is echter nodig om te achterhalen welke AMF soort de meeste bijdrage levert aan de appelplant. Deze soort kan vervolgens geïsoleerd en gebruikt worden als biomeststof om zo bij te dragen aan een meer duurzame fruitteelt.

Meer info?
Maarten Van Geel
Tel: +32 16 37 37 86 
E-mail: maarten.vangeel@bio.kuleuven.be

Van Geel M, Ceustermans A, van Hemelrijck W, Lievens B and Honnay O (2015) Decrease in diversity and changes in community composition of arbuscular mycorrhizal fungi in roots of apple trees with increasing orchard management intensity across a regional scale. Molecular Ecology, doi: 10.1111/mec.13079
 


pitfruit
bodemvruchtbaarheid