/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2015

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Oproep aan prei- en uientelers: wat is uw ervaring met preimineervlieg?

Napomyza gymnostoma of de preimineervlieg is intussen zowel bij hobbytuinders als bij preitelers een welbekende schadeverwekker. In moestuinen worden prei, ui en look al een tiental jaar belaagd door dit insect. Op productievelden bij boeren treden meer recent ernstige schadegevallen op door preimineervlieg. Om meer inzicht krijgen in de huidige omvang, historiek en regionale verspreiding van het probleem in Vlaanderen, voert Inagro een enquête uit. Lees meer...


Erwt en veldboon voor biologische zomermengteelt

Het biologisch rassenaanbod in zomerpeulvruchten is beperkt en vaak is men aangewezen op gangbare rassen. In het kader van het COBRA-project werden op het biologisch proefbedrijf van Inagro in Beitem enkele rassen van erwt en veldboon beproefd in pure teelt en in mengteelt met zomergranen. Het doel is om na te gaan welke veldkarakteristieken van belang zijn bij de biologische rasontwikkeling en rassenkeuze. Lees meer...


Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat

Bij vroege en stikstofbehoevende teelten zoals bloemkool is een bijbemesting met organische korrelmeststoffen noodzakelijk om een goede opbrengst en gewaskwaliteit te realiseren. De vraag stelt zich of korrelmeststoffen op basis van plantaardig materiaal (melasse) even snel en efficiënt stikstof vrijstellen als gekende korrelmeststoffen van dierlijke oorsprong. Ook maaimeststoffen onder de vorm van verse grasklaver werden uitgetest. Lees meer...


De mazen van het net worden kleiner voor de boswants

Eind 2014 liep het CCBT-project rond boswantsen af. Op verzoek van de biologische pitfruittelers werden een aantal proeven uitgevoerd zowel in het veld als in het labo om de verdere ontwikkeling en validatie van bestrijdingsstrategieën tegen boswantsen te onderzoeken. Lees meer...


Wallonië zet in op onderzoek voor biolandbouw – Eerste studiedag onderzoek bio CRA-W

In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 5 februari organiseerden CRA-W en de Waalse overheid hun eerste studiedag met als thema ‘Beheersing van ziekten, plagen en parasieten in de biologische teelt’. Lees meer...


Monitoring in de glastuinbouw: Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding

Binnen het ADLO-project “Monitoring in de glastuinbouw”, dat net gestart is, willen we telers overtuigen van het belang van monitoringssystemen als basis voor een goede geïntegreerde gewasbescherming. Het efficiënt herkennen van ziekten en plagen en het correct interpreteren van deze waarnemingen, op regelmatige tijdstippen, is de sleutel tot een duurzame gewasbescherming met minimale kosten en kwaliteitsvolle planten. Lees meer...


Voed natuurlijke vijanden en bijen: zaai bloemen rond je akkers!

Natuurlijke vijanden en bestuivers zijn uitstekende helpers voor de landbouwproductie. Lieveheersbeestjes, roofwantsen en andere insecteneters helpen bij de plaagbestrijding in uw gewassen, terwijl bijen en hommels helpen bij de bestuiving van tal van landbouwgewassen. Wilt u ook maximaal profiteren van deze nuttige insecten in uw akkers? Bestel dan vandaag nog (één van) de bloemenmengsels op maat van deze insecten! Lees meer...


Nestgedrag bij leghennen

In 2012 bracht de EGTOP (Expert Group for Technical Advice on Organic Production) een rapport uit over de nieuwe productieregels rond bio-pluimvee. In dit rapport wordt een definitie gegeven aan het begrip “bruikbare oppervlakte”. Deze oppervlakte bepaalt mee het aantal kippen dat kan opgezet worden tijdens de ronde. De nestruimte werd hierin niet meegerekend, hoewel de kip er wel degelijk gebruik van maakt. Lees meer...


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: SafeOrganic: veiligere producten dankzij beperkter antibioticagebruik in bio?

Het  voorkomen van Antimicrobiële resistentie of Antibioticaresistentie (AR) in de voedselketen is zorgwekkend vanwege het risico dat behandeling bij mensen niet kan aanslaan. Het Europese onderzoeksproject SafeOrganic bekeek dit fenomeen binnen de biologische varkensketen. Lees meer...


En verder:


AGENDA

23 feb - BBN kleinfruit

24 feb - Winterbijeenkomst Netwerk ZelfZadenTelen

26 feb - Studiedag: Melkvee & beweiding na de melkquota

27 feb - BD-Winterconferentie over bijen

28 feb - Studiedag aardbeien en kleinfruit

3 mrt - BBN Melkvee

5 mrt - Gezonde koeien met minder antibiotica

11 mrt - Studienamiddag: Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groentesector: vandaag en in de toekomst

17 mrt - Bedrijfsbezoek lokale plantenkweker L'Archenterre

19, 26 mrt, 2 apr - Opleiding 'herkennen van plagen en nuttigen in vruchtgroenten onder glas'