/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

De mazen van het net worden kleiner voor de boswants

Eind 2014 liep het CCBT-project rond boswantsen af. Op verzoek van de biologische pitfruittelers werden een aantal proeven uitgevoerd zowel in het veld als in het labo om de verdere ontwikkeling en validatie van bestrijdingsstrategieën tegen boswantsen te onderzoeken. Het doel hiervan was om met deze resultaten de aanbevelingen inzake bestrijding in het voor- en najaar te optimaliseren, andere lokmethodes uit te testen en het informeren van de sector over hoe het probleem van boswantsen aan te pakken.

Op basis van waarnemingen van de populatiedynamica gedurende meerdere jaren heeft men een goed inzicht verkregen in de ontwikkeling van de verschillende stadia van de roodpootschildwants, zodat de periodes voor de meest doeltreffende behandelingen met biologische gewasbeschermingsmiddelen konden bepaald worden. Afhankelijk van de aard van het middel en de klimaatomstandigheden voor en na de behandeling zullen er meerdere bespuitingen (2 tot 4) nodig zijn om te voorkomen dat de schade aan de vruchten te groot wordt. Ook in het najaar zijn er enkele middelen die een goede werking op de N2-nimfen vertonen, in sommige gevallen zelfs beter dan in het voorjaar. Andere geteste technieken om boswantsen te lokken en weg te vangen: een feromoonval met een aggregatieferomoon, lokplanten en een lichtval met waterbak blijken echter geen goede alternatieven voor de bestrijding van de boswantsen.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Gertie Peusens, Tim Beliën
Tel: 011/69 71 33
E-mail: gertie.peusens@pcfruit.be/tim.beliën@pcfruit.be

pitfruit