/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees project SafeOrganic: veiligere producten dankzij beperkter antibioticagebruik in bio?

Foto: coreorganic2.org

Het  voorkomen van Antimicrobiële resistentie of Antibioticaresistentie (AR) in de voedselketen is zorgwekkend vanwege het risico dat behandeling bij mensen niet kan aanslaan. Het Europese onderzoeksproject SafeOrganic bekeek dit fenomeen binnen de biologische varkensketen.

De antimicrobiële resistentie in bacteriën bij biologische versus gangbare varkens werd vergeleken bij ongeveer 25 koppels varkens op productiebedrijven in Denemarken, Frankrijk, Italië en Zweden. Er werden fecesmonsters op het bedrijf of op de slachterij van 2 tot 5 varkens per koppel geanalyseerd. De monsters van de dikke darminhoud bij slacht, binnen 4 uur na levering, bleken in staat om de AR status van een koppel met redelijke zekerheid te beschrijven.

Voor zowel gangbare als biologische productiesystemen werd er tetracycline (TET) resistentie aangetroffen in Escherichia coli in de meeste koppels uit Frankrijk, Italië en Denemarken. Maar de grootte (het aandeel) van individuele dieren in de koppel die TETresistentie bij zich droegen bleek significant lager bij biologische varkens dan bij conventionele varkens. In Zweden was de AR in het algemeen laag. 

Resistentie tegen ampicilline, cefotaxime, chlooramfenicol, ciprofloxacine, gentamicine, nalidixinezuur, streptomycine, sulfonamiden, tetracycline en trimethoprim werd geanalyseerd in 2 tot 5 E.coli isolaten per varken. In ieder land bleek de waarschijnlijkheid dat resistente E.coli werd gevonden bij conventionele varkens groter dan bij biologische varkens. Maar dit en de identificatie van potentiële markers voor onzorgvuldig gebruik van antibiotica is nog steeds onderwerp van analyse.

Biologische en gangbare dieren slachten op dezelfde lijn kan tot kruisbesmetting leiden van de biologische karkassen met AR van gangbare varkens. In Frankrijk werden biologische varkens geslacht vóór de gangbare varkens en in Denemarken gebeurde het omgekeerde. Verrassend was dat het kwaliteitskenmerk voor lage AR niveaus in biologische karkassen leek te worden onderbouwd in Denemarken, terwijl in Frankrijk de biologische karkassen vaker TETresistente E. coli leken te hebben. De exacte oorzaak hiervoor werd niet duidelijk.

Lees het volledige artikel HIER.

(Vertaling door Marian Blom, Bionext)


Meer informatie

Dit project is gefinancierd via het ERA-net CORE Organic II door nationale fondsen aan iedere project partner. CORE Organic II is een samenwerking tussen 21 landen om transnationaal onderzoek te initiëren op het gebied van biologische landbouw en voeding. In 2011 koos CORE Organic II SafeOrganic en 10 andere projecten.

Lees meer op coreorganic.org

Alle publicaties vindt u op orgprints.org

Coördinator
PhD Søren Aabo, Technical University of Denmark, Denmark
E-mail: sabo@food.dtu.dk

Partners

  • Dr. Antonia Ricci, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Italy
  • Dr. Martine Denis, French Agency for Food, Environment, and Occupational Health Safety, France
  • DVM, PhD Björn Bengtsson, National Veterinary Institute, Sweden
  • Professor Anders Dalsgaard, University of Copenhagen, Denmark
  • Assoc. Prof. Ivan Rychlik, Veterinary Research Institute, Czech Republic 

 

 
varkens