/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2014

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Rassenproef aardappelen biologische teelt 2014: Sterke rassen weerstaan hoge plaagdruk

In 2014 zorgde de vroege en zeer hoge plaagdruk voor een grondige selectie in de rassenproef aardappelen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Veel rassen waren begin juli praktisch afgestorven. Een derde van het aanbod hield stand tot aan het loofbranden begin augustus. Een aantal van die rassen combineerde een goede smaak en kwaliteit met bruto-opbrengsten tot ruim 50 ton/ha.  Lees meer...


Schade door preimineervlieg

De schade door de preimineervlieg (Phytomyza gymnostoma) kenmerkt zich door roodbruin verkleurde verticale vraatgangen tot diep in de schacht van prei. In de mineergangen zijn vaak nog de witgele maden terug te vinden die de schade veroorzaken. In september startte Inagro een proef naar de inzetbaarheid en de effectiviteit van biologische bestrijdingsmiddelen tegen tweede generatie larven. Lees meer...


Zwavelbemesting in grasklaver

Veel meer dan in gangbare landbouw, waar gemakkelijk voor een kunstmeststof met extra zwavel kan gekozen worden, dient in biologische landbouw zwavel via een specifieke zwavelbemesting toegediend te worden. Inagro voerde een zwavelbemestingsproef uit in grasklaver. Lees meer...


Welke witloofrassen kunnen bioboer bekoren?

De teelt van biowitloof kent de grootste aanvoer in de periode van oktober tot en met april. De rassenkeuze loopt grotendeels gelijk met de gangbare teelt. Telers ervaren verschillen in ziektegevoeligheid tussen rassen en wilden dit in rassenonderzoek bevestigd zien. Lees meer...


Verlagen van de bodem-pH in biologisch kleinfruit door middel van plaggen

Verschillende kleinfruitteelten vragen een lichtzure tot zeer zure grond. In tegenstelling tot de gangbare teeltsystemen laat de biologische teeltwijze niet toe om gebruik te maken van zuurwerkende meststoffen of om het gietwater aan te zuren. Dit is een groot knelpunt voor de blijvende rendabiliteit van de biologische kleinfruitteelt. Lees meer...


Kansen voor het sluiten van kringlopen in de biologische pluimveehouderij

In 2014 en 2015 kijkt het Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met Inagro en ILVO naar kansen en rantsoenen om kringlopen op sectorniveau te sluiten. Sluiten van kringlopen in de biologische pluimveehouderij en akkerbouw begint bij het maximaal inzetten van regionale en economisch interessante grondstoffen. Lees meer...


Gangbare en biologische onderzoekers samen aan de slag

Op 4 december vond in Gent de studienamiddag 'Biolandbouw en- voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!' plaats. Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek kwamen er samen met actoren uit de biologische sector om kennis uit te wisselen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor gestelde problemen uit de praktijk. Lees meer...


Vijf nieuwe biokennisberichten!

Vanuit de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verschenen dit jaar opnieuw vijf biokennisberichten:

Compost levert complete bemesting (2 berichten)

Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Compost heeft nog meer voordelen in de praktijk. Het kan kort voor het zaaien worden aangebracht, belemmert de wortelgroei niet, levert hierbij een kant en klaar ecosysteem en vult daarmee de bodem aan. Ook de pH en van de bodem en lucht- en waterhuishouding varen wel bij de toepassing van compost. Lees meer...

Mengteelten graan met erwten of veldbonen

Het telen van eiwitrijke gewassen van eigen bodem neemt toe. Door de stijgende prijzen van krachtvoeders kan het telen van lupinen, erwten en veldbonen een goed alternatief zijn. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is ruime ervaring opgedaan met deze mengteelten. Lees meer...

Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven

De landbouw krijgt steeds vaker te maken met zwaveltekorten. Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem min of meer is opgelost, ontstaan er zwaveltekorten voor zowel de gewas- als dierproductie. Deze tekorten zijn te signaleren door het zwavel-leverend vermogen van de bodem te testen of door kuil- of versgrasanalyses. Lees meer...

Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten

Directzaaien en minder grondbewerkingen worden veelal toegepast binnen de conserveringslandbouw. Dit teeltsysteem zorgt voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers leren van dit systeem? En hoe pas je gereduceerde bodembewerking effectief toe op een biologisch bedrijf? Lees meer...


AGENDA

12 JAN—Starterscursus bioland- en tuinbouw

13 JAN—Studienamiddag PIBO Campus vzw: Proefresultaten biolandbouw 2014

13 JAN—Introductieavond Landwijzer leertraject biologische landbouw

15 JAN—Cursus biologische fruitteelt

21 JAN—Biobeurs NL 2015

29 JAN—Cursus Aardappelveredeling voor (kleine) kwekers 2015

5 FEB—Cursus Landwijzer: werken met kosmische invloeden in de landbouw

12 FEB—Introductieavond Landwijzer leertraject biologische landbouw