/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef aardappelen biologische teelt 2014: Sterke rassen weerstaan hoge plaagdruk

In 2014 zorgde de vroege en zeer hoge plaagdruk voor een grondige selectie in de rassenproef aardappelen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Veel rassen waren begin juli praktisch afgestorven. Een derde van het aanbod hield stand tot aan het loofbranden begin augustus. Een aantal van die rassen combineerde een goede smaak en kwaliteit met bruto-opbrengsten tot ruim 50 ton/ha.  

Het standaardras Agria (polyvalent) stelt dit jaar zeer teleur qua opbrengst omwille van zijn hoge plaaggevoeligheid. De culinaire kwaliteit is in deze omstandigheden nog goed te noemen. De biologische teelt van Agria zonder gewasbescherming met koper is duidelijk risicovol.
 
In deze proef beschikten 8 rassen over een sterke tot absolute plaagresistentie. Dit vertaalt zich dit jaar direct in de opbrengst. Sarpo Mira en Toluca zijn reeds langer in gebruik en bevestigen hun eigenschappen in deze proef. Alouette is beloftevol als rode kookaardappel. Carolus (foto hierboven) wordt een standaard als bloemige tafelaardappel en frietaardappel. Connect en de nummers CMK en VOS hebben goede troeven in het veld en realiseren een hoge opbrengst. De kwaliteit van deze rassen is aanvaardbaar goed. Vitabella is te beperkt in opbrengst en voldoet culinair waarschijnlijk niet.
 
In de groep met matig plaaggevoelige rassen komen enkele rassen naar voor. Biogold blijft een vaste waarde als vroege, polyvalente aardappel. In het segment vastkokende aardappelen wordt Agila op dit moment courant geteeld. De kwaliteit is goed, maar de opbrengst valt tegen. Allians, Almonda en Jelly zijn iets productiever onder de gegeven omstandigheden. 
 
De overige rassen in deze proef bieden ofwel onvoldoende meerwaarde ten opzicht van de eerder genoemde rassen of voldoen helemaal niet voor de biologische teelt. 
 
Lees de volledige rassenbespreking hier.
 
Meer info?
Karel Dewaele, Lieven Delanote (Inagro) 
TEL: 051 27 32 50
E-mail: karel.dewaele@inagro.be, lieven.delanote@inagro.be
 
 
akkerbouw