/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mengteelten graan met erwten of veldbonen

Het telen van eiwitrijke gewassen van eigen bodem neemt toe. Door de stijgende prijzen van krachtvoeders kan het telen van lupinen, erwten en veldbonen een goed alternatief zijn. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is ruime ervaring opgedaan met deze mengteelten.

Nederlandse en Vlaamse onderzoekers hebben samen een bioKennisbericht gemaakt, waarin alle facetten van de teelt van eitwitrijke gewassen staan beschreven. Op basis van proefresultaten uit de afgelopen jaren is een overzicht van tips opgesteld.  Hierin is aandacht voor de keuze van de peulvrucht in combinatie met het diersoort en de aanbevolen mengteelten. Daarnaast is gekeken naar het vaststellen van het oogstmoment, opslag en voederwaarde van de verschillende producten.

Publicatie

Lees hier het volledige bioKennisbericht Mengteelten, graan met erwten of veldbonen

Meer informatie:

Uitgebreide info over mengteelten is terug te vinden in de volgende brochures:

Contact

  • Annelies Beeckman, Imago, annelies.beeckman@inagro.be
  • Udo Prins, Louis Bolk Instituut, u.prins@louisbolk.nl


Sinds 2012 werken Vlaanderen en Nederland samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. 

Dankzij een subsidie van de overheid is het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen. Doel is de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten. 

Deze samenwerking is een initiatief van het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk biolandbouw en -voeding (NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken) en het Nederlandse ‘bioKennis’. 

herkauwers
akkerbouw