/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten

Directzaaien en minder grondbewerkingen worden veelal toegepast binnen de conserveringslandbouw. Dit teeltsysteem zorgt voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers leren van dit systeem? En hoe pas je gereduceerde bodembewerking effectief toe op een biologisch bedrijf?

Conserveringslandbouw vindt vooral plaats bij rotaties met veel gewassen waarbij de bovengrondse delen worden geoogst, zoals soja, tarwe, korrelmaïs en koolzaad. Dit landbouwsysteem is in staat om essentiële bodemfuncties te herstellen of te verbeteren. Bovendien heeft het positief effect op het klimaat. Dit systeem zorgt namelijk voor extra koolstofopslag en een lager brandstofverbruik door het toepassen van minder bewerkingen op het land.

Adviezen voor biologische teeltpraktijk

Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen hebben meerjarige proeven gedaan binnen het Europese TILMAN-ORG- project met minder intensieve grondbewerkingen, zoals ondiep ploegen en niet-kerende grondbewerkingen (NKG). De onderzoekers hebben op basis hiervan gezamenlijk een bioKennisbericht opgesteld, waarin zij advies geven over de beste strategieën en systemen die implementeerbaar zijn binnen de biologische teeltpraktijk. Er is aandacht voor niet-kerende grondbewerking versus ploegen en verdeling van organische stof en nutriënten in de bouwvoor. Daarnaast zijn er veel adviezen op het gebied van niet-kerende grondbewerking in combinatie met bodemstructuur. Hierbij wordt gekeken naar het bodemleven, stikstofdynamiek, groenbemesters, opbrengsten en onkruiddruk. 

Publicatie

Lees hier het volledige bioKennis bericht Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten

Filmpjes:

Kijk voor meer filmpjes en andere informatie over Tilman.org op hun website

Contact

  • Koen Willekens, ILVO, koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
  • Wijnand Sukkel, Wageningen UR, wijnand.sukkel@wur.nl


Sinds 2012 werken Vlaanderen en Nederland samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. 

Dankzij een subsidie van de overheid is het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen. Doel is de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten. 

Deze samenwerking is een initiatief van het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk biolandbouw en -voeding (NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken) en het Nederlandse ‘bioKennis’. 

 
bodemvruchtbaarheid