/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees project SoilVeg goedgekeurd binnen het FP7-Core Organic Plus netwerk

SoilVeg (Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops) heeft als doel de introductie en het beheer van groenbemesters in biologische groenteteeltsystemen te onderzoeken. Daarbij zal de roller-crimper techniek als vernietigingstechniek in Vlaanderen getest worden. Bij deze techniek wordt de groenbemester in zijn generatieve fase tegen de bodem aangedrukt en gekneusd waarna er doorheen de zo gevormde mulchlaag wordt gezaaid of geplant. De implicaties van het gebruik van deze techniek op de ontwikkeling van het hoofdgewas, de nutriëntendynamiek en -benutting, de bodemkwaliteit, de broeikasgasemissies, het onderdrukken van onkruiden, ziekten en plagen en het brandstofverbruik zullen onderzocht worden binnen een biologische teeltsysteem met groenten. ILVO, UGent en Inagro zullen vanuit Vlaanderen samen met 10 partners uit 7 Europese landen (Italië, Frankrijk, Denemarken, Estland, Slovenië, Spanje en België) bijdragen tot de uitvoering van het SoilVeg-project. Het project start op 2 februari 2015 en loopt drie jaar.

Het SoilVeg project is een van de 11 projecten die geselecteerd werden voor financiering door het FP7-Core Organic Plus netwerk. Het netwerk, 22 onderzoekfinanciers uit 21 Europese landen, heeft als doel nationale onderzoeksbudgetten samen te brengen voor de organisatie van een oproep voor onderzoek voor de biologische landbouw over de grenzen heen. Het Departement Landbouw en Visserij is partner en contactpunt in het Core Organic Plus netwerk voor Vlaanderen en draagt bij tot de financiering van de Vlaamse onderzoeksbijdrage binnen het SoilVeg project.

In het totaal beschikken de 11 projecten over 11,3 mio euro voor onderzoek, dit bedrag bevat ook deels een co-financiering vanuit de Europese Commissie. De projecten passen binnen 4 grote thema’s: plant/bodem interacties, functionele biodiversiteit, dierenwelzijn en -gezondheid en productveiligheid en –kwaliteit in verwerking. Een overzicht van de andere goedgekeurde projecten vind je op de website van Core Organic, www.coreorganic.org.

Lieve De Cock (NOBL)

Meer info over Soilveg:
lieven.delanote@inagro.be of koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

 

 

akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid