/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bruggen bouwen op het IFOAM wereldcongres voor biolandbouw

Met een kleine Vlaamse delegatie bezochten we vorige week het wereldcongres voor biologische landbouw in Istanbul, een initiatief van IFOAM, de internationale sectororganisatie voor biolandbouw. Thema van het congres was ‘het bouwen van bruggen’, bruggen tussen landen, tussen onderzoekers, tussen boeren en onderzoekers, tussen biolandbouw en beleid, …

Image Image

Het congres werd voorafgegaan door een aantal internationale bijeenkomsten. Ook het Technology Innovation Platform of Ifoam (TIPI) hield een workshop ‘Practitioners’ Research Agenda’. Boeren van vijf verschillende continenten stelden er hun onderzoeksprioriteiten voor en bestuursleden van TIPI presenteerden hun visie en strategische onderzoeksagenda voor de biologische sector wereldwijd.

Image

Op maandag 13 oktober ging vervolgens het congres van start. Zo’n 850 onderzoekers, voorlichters, landbouwers, beleidsmakers van verschillende landen kwamen er samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Er was ruimte voor presentaties over wetenschappelijk onderzoek, voor het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk, maar ook voor visie-debatten en netwerkmomenten.
De congres-sessies waren verdeeld over 3 modules: de hoofd track, de wetenschappelijke track en de praktijk track. De hoofd track en de wetenschappelijke track konden op de meeste belangstelling rekenen. De wetenschappelijke thema’s die aan bod kwamen varieerden van bemesting over gewasbescherming naar veredeling,… Zowel de dierlijke als plantaardige productiesystemen kwamen uitgebreid aan bod.

Image

Binnen de praktijk track kregen we de kans om binnen de sessie rond lokale netwerken het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor biolandbouw & voeding voor te stellen. Er ontstond een interessante discussie. Zo bleken ook in andere landen vergelijkbare netwerken te bestaan of in opstart te zijn.

Image

Bij de afsluiting van het congres besloot Gerold Rahmann (professor biolandbouw aan de universiteit van Kassel, Duitsland) dat er nog onvoldoende bruggen gebouwd zijn en er dus nog veel werk aan de winkel is, bijvoorbeeld in het verbinden van het onderzoek met de praktijk. Zo waren er tijdens de wetenschappelijke sessies bijvoorbeeld weinig boeren aanwezig. Andre Leu (voorzitter IFOAM) reageerde hierop in zijn slotspeech dat de belangrijkste bruggen de bruggen tussen mensen zijn, en dat het congres er zeker in geslaagd is om deze te bouwen!


Voor meer info of voor de proceedings van het congres:
carmen.landuyt@ccbt.be of lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be

 

bodemvruchtbaarheid
biodiversiteit