/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Praktische wenken bij zaai mengteelten graan met erwten of veldbonen

Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. 

De voorbije jaren testte Inagro verschillende rassen wintererwten en winterveldbonen. Ook verschillende telers gingen aan de slag met mengteelten. Hieronder een aantal praktische wenken gebaseerd op de ervaring en proefresultaten van voorbije jaren. (klik op de tabel!)

Image

Overige combinaties

Image

Zaadleveranciers en aangegeven aanbod 2014
Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod voor voedererwten en winterveldbonen verdeeld door Biosano, Fayt-Carlier en Philipseeds in Vlaanderen. De voedererwt ‘Assas’ is enkel beschikbaar in Frankrijk.

Image

Actie in het kader van het CCBT-project ‘Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee’ met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouw.

(Klik hier voor de pdf van dit artikel)

Meer info?
Annelies Beeckman of Karel Dewaele (Inagro) 
TEL: 051 27 32 51 (Annelies) of 051 27 32 58 (Karel)
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be of karel.dewaele@inagro.be

herkauwers
akkerbouw