/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - sep2014

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


Geslaagde netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’

Op 9 september werd de Wassende Maan omgevormd tot dé ontmoetingsplek voor de biologische tuinbouwsector uit Vlaanderen en daarbuiten. Ongeveer 240 bezoekers vonden hun weg naar de Wassende Maan en konden genieten van de demo’s, workshop, infostands, innovatieprijs-inzendingen en natuurlijk het goede weer. Lees meer...


Innovatie ten top bij de bioboer!

Tijdens de beurs en netwerkdag “Techniek in de Biotuinbouw: Klein én professioneel” werd een oproep gedaan naar telers om hun eigen innovatief en technisch ontwerp te komen voorstellen. Elke bezoeker kon stemmen op één van de zes ingezonden concepten. Allen konden ze op veel appreciatie rekenen, maar de wiedfiets spande uiteindelijk de kroon. Lees meer...


Wat vond jij van de netwerkdag?

Was jij er ook bij?  Laat ons weten wat je ervan vond! 
Is de netwerkdag voor herhaling vatbaar? 
Welke thema's zie jij graag aan bod komen? 
Wij horen het graag!


Tweede vlucht preimineervlieg

Na een periode van 'zomerrust' zet de preimineervlieg de komende periode haar ontwikkeling verder. Vliegen voortkomend uit de eerste generatie larven (in mei) ontluiken nu uit de poppen die zich in planten van de Allium-familie bevinden. Binnen enkele dagen na ontluiking gaan de vliegen paren waarna de wijfjes opnieuw eitjes afleggen. Lees meer...


Inagro sterker in het bio-veld

Twee jonge krachten versterken het team van de afdeling biologische productie van Inagro. Dit is mogelijk dankzij een extra dotatie van de provincie West-Vlaanderen en de beleidskeuze van Inagro om de afdeling biologische productie verder uit te bouwen. Lees meer...


Samengestelde kruisingspopulaties doen niet onder voor wintertarwerassen

Samengestelde kruisingspopulaties ontstaan uit een kruising van verschillende rassen waarbij de zaadoogst van de gehele populatie wordt gebruikt om een volgende generatie te creëren. Op die manier ontstaan populaties met een extreem hoge genetische diversiteit.  In een verkennende proef op het biologisch proefbedrijf van Inagro bleken deze populaties onder hoge druk van gele roest alvast niet onder te doen voor enkele referentierassen wintertarwe uit Noord-Frankrijk. Lees meer...


Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. Dit jaar werden de verschillende beschikbare rassen voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale. Lees meer...


Rassenproef losse tomaten biologische teelt 2013

Hoe sterk verschillen opbrengst en kwaliteit?
Is smaak afhankelijk van teelt?
Aan de hand van een rassenproef losse tomaat werd gekeken welke rassen er op dit ogenblik op de markt zijn en geschikt zijn voor biologische teelt. Van twee rassen, Admiro en Kanavaro, werden ook de smakelijkheid en de smaak bepaald en vergeleken voor tomaten afkomstig van vijf biotelers. Lees meer...


Gele roest selecteert gezonde triticalerassen

Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Lees meer...


Delicatessegroenten: PCG brengt telers en koks samen

In het kader van het Leader-project ‘In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad’ biedt het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) nu ook ondersteuning aan telers en restaurants om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en duurzame samenwerkingsverbanden te creëren met nadruk op afzet via de korte keten. Lees meer...


Opsporingsbericht... Bedrijven met Tuta absoluta gezocht!

Voor de zoektocht naar nieuwe natuurlijke vijanden zijn de betrokken proefcentra op zoek naar biologische bedrijven waar T.absoluta aanwezig is. Door het ontbreken van chemische middelen is de kans groter dat er op deze bedrijven natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Wilt u de onderzoekers helpen in hun zoektocht naar natuurlijke vijanden? Lees meer...


Agroforestry in Vlaanderen

Agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd, is een teeltsysteem waarbij akkerbouw of veeteelt gecombineerd wordt met bomen en/of struiken op eenzelfde perceel. Ervaring hiermee in Vlaamse context is erg beperkt, maar onderzoek uit het buitenland heeft aangetoond dat een doordachte keuze tot een hogere biomassaproductie kan leiden, vergeleken met een gescheiden productie. Lees meer...


Een kruidig kijkje bij de Noorderburen

Op 23 juli werd er met een twintigtal telers een bezoek gebracht bij 3 Nederlandse bedrijven: BelleMarie, Het Blauwe Huis en De Tuinen van Weldadigheid. Elk van deze bedrijven had hun eigen karakter en specialisatie. Lees meer...


Europees project LowInputBreeds bundelt kennis in technische fiches

Dit grootschalige FP7-project focuste op de ontwikkeling van integrale fokkerij en management strategieën ter verbetering van diergezondheid en voedselkwaliteit. Alle verzamelde kennis werd gebundeld in een reeks Engelstalige technische fiches


En verder:


AGENDA