/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2022

Image

Beste lezer,

CCBT wenst je een vruchtbaar en innovatief nieuw bio seizoen, met ideale klimaatomstandigheden :)

Ook in 2022 informeren we je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen.

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Zonnekroon als klimaatrobuust gewas voor de biologische veehouderij?

Zonnekroonplanten (Silphium Perfoliatium) zijn kruidachtige vaste/overblijvende planten, die elk jaar weer uitlopen, en het aantal van hun bloemscheuten neemt voortdurend toe. Deze solide overblijvende planten vertonen maximaal 20 tot 35 stelen per vierkante meter. Zonnekroonvelden hoeven maar één keer geplant te worden. Daarna kunnen ze 20 jaar of langer worden gebruikt. Lees meer...


Gebruik van organische mulch op (kleinschalige) bedrijven: kunnen we je helpen?

In het kader van het nieuwe project “slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw” heeft Inagro de mogelijkheid om op een aantal bedrijven verkennende proeven met organische mulch aan te leggen. Interesse? Lees dan verder en vul het formulier in. Lees meer...


Beheersing van wortelonkruiden in kleinschalige tuinbouw

Hoe kan je op een betaalbare manier wortelonkruiden slim aanpakken? Op 16 september organiseerden Inagro en CCBT een demo rond de beheersing van wortelonkruiden op de Zonnekouter. Het filmpje is nu beschikbaar! Lees meer...


Lokale waardeketens van biologische granen en peulgewassen van veld tot bord

Onder de noemer “waardeketens van biologische granen en peulgewassen van veld tot bord” brengen Inagro en Bioforum in het voorjaar 2022 enkele aandachtspunten in beeld om met deze gewassen succesvol aan de slag te gaan in lokale waardeketens. Lees meer...


CCBT zoekt communicatie- en administratief medewerk(st)er (50%) 

CCBT zoekt een halftijdse medewerker! Heb je een hart voor bio én voor communicatie? Grijp je kans en solliciteer nu! Lees meer...


Gezocht: bio meloentelers

In kader van het CCBT-project MeloSun is het Proefstation voor de groenteteelt op zoek naar biotelers die meloen telen of graag willen telen. Dit omvat zowel telers waarbij de teelt vorige jaren goed gelukt is en hun ervaringen willen delen of eens iets nieuws willen proberen, als telers waarbij het voorbije jaren minder goed gelukt is en die het nog niet willen opgeven, als telers dit het nog niet uitgeprobeerd hebben en het graag eens uittesten. Lees meer...


Verslag - Voederbomen voor bio-herkauwers: lessen uit Nederland

Het CCBT-project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ organiseerde in september een inspirerende excursie naar twee Nederlandse veebedrijven die als pioniers op het vlak van voederbomen mogen worden beschouwd. Het verslag is nu beschikbaar! Lees meer...


Een bloemenrand of bloeiende kruiden tussen de aardbeien voor het (vroeg) aantrekken van nuttigen?

Een bloeiende kruidenstrook kan natuurlijke vijanden (predatoren en sluipwespen) aantrekken voor een natuurlijke onderdrukking van plagen in aardbei. Maar hoe kan deze bloemenstrook best voorzien worden om een sterke aantrekking op nuttigen uit te oefenen, en van daar uit hun aanwezigheid in het aardbeienperceel (blijvend) te stimuleren? Via een bloemenrand of stroken tussen de aardbeien zelf? Lees meer...


ILVO start veredeling van kikkererwt

Van alle voor humane consumptie geschikte eiwitgewassen is, na soja, vooral kikkererwt (Cicer arietinum) beloftevol om in Vlaanderen en in Noordwest-Europa te worden geteeld en als lokaal product te worden verwerkt. Op voorwaarde tenminste dat er rassen beschikbaar komen die zich beter staande houden in onze klimaat- en teeltcondities, en die een goede opbrengst een behoorlijk eiwitgehalte leveren. ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, beslist daarom om kikkererwt te gaan veredelen met het oog op geschikt, performant zaaigoed. Lees meer...


PCG zet verder in op onderzoek naar de teelt van gember

In 2020 is PCG gestart met de biologische serreteelt van gember, en onderzocht men teeltparameters zoals plantdichtheid en startgewicht van het moederrhizoom op opbrengst en kwaliteit. Al snel was duidelijk dat het mogelijk is om vermarktbare, biologische gember te telen in een verwarmde serre in Vlaanderen. Lees meer...


Enkele highlights in het bio onderzoek van Inagro 2022

De winterperiode is het moment om verslagen van voorbije proeven af te werken, maar ook om nieuwe ideeën uit te werken en nieuwe projecten op te starten. In dit artikel stippen we enkele highlights aan in het onderzoek waar we het komend jaar bij Inagro op zullen focussen. Lees meer...


Denk mee na over de toekomst van de biolandbouw in Vlaanderen!

In 2023 start een nieuw strategisch plan voor de biologische landbouw. Dit plan zal bepalend zijn voor de toekomst van de biologische landbouw in Vlaanderen voor de komende jaren. Om de stem van de land- en tuinbouwers te horen, organiseert het Departement Landbouw en Visserij twee digitale workshopnamiddagen op 25 en 31 januari 2022. Lees meer...


En verder:

 

AGENDA

19 jan - Cursus bio pitfruitteelt

19 jan - Workshop drogen, triëren en opslaan van granen en peulvruchten op kleine schaal

25 jan - Workshop: Geef input voor het Vlaamse Strategisch Plan voor bio!

26 jan - Webinar: actualiteiten in de biologische vleesveehouderij

31 jan - Workshop: Geef input voor het Vlaamse Strategisch Plan voor bio!

3 feb - Vorming: dorsen van vlinderbloemigen/peulvruchten

24 feb - Vorming: Triëren van vlinderbloemigen/peulvruchten

1 mrt - Praktische integratie van voederbomen op maat van je bedrijf

16 mrt - Samenzaai biobloemen

Info-avonden leertraject Landwijzer