/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Denk mee na over de toekomst van de biolandbouw in Vlaanderen!

Els Bonte (Departement L&V)

In 2023 start een nieuw strategisch plan voor de biologische landbouw. Dit plan zal bepalend zijn voor de toekomst van de biologische landbouw in Vlaanderen voor de komende jaren. Om de stem van de land- en tuinbouwers te horen, organiseert het Departement Landbouw en Visserij twee digitale workshopnamiddagen op 25 en 31 januari 2022.  

Bent u biolandbouwer? Al lang of nog maar sinds kort? Bent u een gangbare landbouwer, maar groeit de interesse voor bio? Bent u een bedrijf in omschakeling naar bio of overweegt u een opstart? Het Departement Landbouw en Visserij is op zoek naar uw innoverende ideeën voor de toekomst.

In 2023 start een nieuw strategisch plan voor de biologische landbouw voor 5 jaar. Dit plan zal bepalend zijn voor de toekomst van de biologische landbouw in Vlaanderen. Het zet de krijtlijnen en ambities van de biosector en het beleid uit, net zoals het huidige plan dat doet.

Om de stem van de land- en tuinbouwers te horen, organiseert het Departement Landbouw en Visserij in januari online workshops via Teams voor landbouwers. Verwacht geen klassiek webinars, maar workshops, doorspekt van interactie. Uw actieve deelname is van belang.

Omdat voor biolandbouw het evenwicht tussen vraag en aanbod allesbepalend is, worden twee workshops georganiseerd waarin beide aspecten belicht worden. U kan kiezen voor één of beide workshops naargelang uw interesse. 

-25 januari 2022, 13 u-17 u : Thema: aanbodzijde

=  innovatie in bio, omschakeling, verdienmodel, landbouwpraktijk, kennisopbouw, enz.

  • Trends en evoluties in de bio-aanbodzijde van de afgelopen jaren
  • Stand van zaken: sterkte-zwakteanalyse biologische productie in Vlaanderen
  • Inspiratie voor de toekomst
  • Samen op zoek naar innoverende acties voor de verschillende actoren: landbouwers, bioketen, onderzoek, overheid, landbouworganisaties, erfbetreders, enz.

-31 januari 2022, 13 u-17 u: Thema: Vraagzijde

= bioketen, marktwerking, consument, enz.

  • Trends en evoluties in de bio-vraagzijde van de afgelopen jaren
  • Stand van zaken: sterkte-zwakteanalyse biologische productie in Vlaanderen
  • Inspiratie voor de toekomst
  • Samen op zoek naar innoverende acties voor de verschillende actoren: landbouwers, bioketen, onderzoek, overheid, sectororganisaties, consument, enz.

Het aantal plaatsen is beperkt. Landbouwers krijgen voorrang. De workshops voor andere stakeholders vinden plaats op 9 maart voor bioverwerkers en verkooppunten en op 29 maart voor onderzoekers. Daarover volgt later meer info.

Voelt u zich aangesproken om mee te komen nadenken over de toekomst van de biolandbouw in Vlaanderen? Schrijf u snel in via onderstaande link ten laatste op 21 januari en 27 januari. U ontvangt ’s ochtends de Teams-link om deel te nemen.

SCHRIJF U HIER IN

Bij vragen, kan u contact opnemen met Inge Borgers (tel. +32 2 552 78 82 ), bio@lv.vlaanderen.be

herkauwers
pluimvee
kleinfruit
groenten