/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gezocht: bio meloentelers

Sander Fleerakkers (PSKW)

In kader van het CCBT-project MeloSun is het Proefstation voor de groenteteelt op zoek naar biotelers die meloen telen of graag willen telen. Dit omvat zowel telers waarbij de teelt vorige jaren goed gelukt is en hun ervaringen willen delen of eens iets nieuws willen proberen, als telers waarbij het voorbije jaren minder goed gelukt is en die het nog niet willen opgeven, als telers dit het nog niet uitgeprobeerd hebben en het graag eens uittesten.

Doel:

Het doel is om de kennis die we zelf al opgebouwd hebben over de teelt van meloen naar de praktijk te brengen en bedrijven te ondersteunen bij deze teelt. Via demomomenten willen we de al bestaande en nieuwe ervaringen ook breder naar collega-telers brengen. Dit om de teelt van meloen in Vlaanderen te laten slagen.

Wat verwachten we van u?

1) U teelt de meloenen. 

  • Dat houdt de aanplant in, de gewasverzorging, het oogsten,…
  • U kan zelf kiezen welk(e) type(s) u teelt en in welk(e) syste(e)m(en): charentais (cavaillon/kanteloep), galia, watermeloen of piel de sapo in open lucht of beschut, horizontaal of verticaal. 
  • Het is altijd interessant om extra kennis te verzamelen via kleine proeven. Het is optioneel om verschillende zaken uit te testen en met elkaar te vergelijken: bv. enkele rassen, teeltmethode, snoeimethode, manier van opkweek (perspot, tray, direct zaai), type bodembedekking (gronddoek, witte/zwarte plastic, mulch,…), bemesting,…

2) U bent bereid uw ervaringen te delen.

  • U stelt uw bedrijf open voor nieuwsgierige collega’s op een demodag (wrs 2e helft augustus) door ons georganiseerd. 

3) U draagt de kosten voor de standaardteelt

  • Alle extra kosten verbonden aan de demodag, een kleinschalige proef, nieuwe technieken, analyses,… nemen we op ons in kader van het project

Wat krijgt u van ons in de plaats?

1) Advies 

  • Zowel voor de opstart van de teelt als tijdens de teelt proberen we u zo goed mogelijk te helpen met onze opgebouwde kennis over rassen, teelttechniek,…

2) Ondersteuning van de teelt en de eventuele proeven

  • Bv. door aan zaden te geraken, helpen met de opkweek, de opzet van een kleinschalige proef,…

3) Metingen en analyses

  • Van het suikergehalte, de nutrientenstatus van de bodem, vruchtkwaliteit, ziekten,…

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Laat me dan weten met welk type en in welk teeltsysteem (als u dat al beslist heeft) en met welke vragen u nog zit.

U kan me altijd vrijblijvend contacteren via mail of telefonisch (zie nummer hieronder) als u vragen heeft over deze opzet, of als u in het algemeen vragen heeft over de teelt van meloen.

Contact:
Sander Fleerakkers (Proefstation voor de Groenteteelt VZW)
Tel: +32 (0)473 35 35 24 
 
beschutte teelt
groenten