/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Robuuste aardappelrassenlijst 2022

Paul Verbeke (Bioforum) en Lieven Delanote (Inagro)

De nieuwe “robuuste rassenlijst 2022” voor de biologische aardappelteelt werd voorgesteld tijdens de voorbije Interpom-beurs. De lijst telt 34 variëteiten.

Op 9 juli 2018 werd het convenant voor de robuuste biologische aardappelteelt ondertekend. De meeste ketenspelers (pootgoedbedrijven, aardappeltelers, handel, verwerkers, groot- en detailhandel en ook onderzoekers en voorlichters) engageerden zich om samen te werken om de productie van pootgoed, de teelt en de afzet van robuuste rassen op te schalen tegen 2021. In het beste geval zou tegen 2021 100% Phytophtora-resistente aardappelrassen geteeld en verhandeld worden in de biologische handelsketen. Reeds in 2018 sloot ook de Waalse biosector zich bij het initiatief aan en momenteel krijgt het convenant ook navolging in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe robuuste rassenlijst 2022 kan je hier raadplegen.

De lijst werd samen opgesteld door FIWAP, CRA-W, BioWallonie, Inagro en BioForum op basis  van de jaarlijkse rassenproeven van Inagro, FIWAP, en CRA-W van 2016 tot 2021 en de Milvar-proeven in dezelfde periode. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de informatie die verstrekt wordt door het pootgoedbedrijf, gelijkaardige rassenlijsten uit de buurlanden en praktijkervaring. De lijst telt 34 variëteiten: 

 • Acoustic     V
 • Alanis         P
 • Allians        V (! 2021)°
 • Alix            P 
 • AlouetteV   (! 2021)°
 • Beyoncé     P
 • Camillo      P
 • Cammeo    V
 • Carolus     V
 • Cayman    P
 • Cephora    V
 • Connect    V (! 2021)°
 • Coquine    V
 • Delila        P
 • Ecrin         V (! 2021)°
 • Jacky         P
 • Kelly         V
 • Lady Jane  P
 • Levante     P
 • Louisa       V (! 2021)°
 • Maïwen     P (! 2021)°
 • Otolia       P
 • Passion     V
 • Peter Pan
 • Sarpomira  V
 • Sevilla      V
 • Sound      P
 • Tentation V
 • Tinca       P
 • Twinner   V
 • Twister    V
 • Vitabella   V
 • Zen         V
 • Agila        S (! 2021)°
 
 • V = Gevalideerd (validée) (op basis van onafhankelijke proeven in minstens 1 jaar met een zeer hoge Phytophthora druk ; met een Milvar quotering > 8)
 • P = Veelbelovend (prometteuse) (op basis informatie verstrekt door de kweker en/of zonder onafhankelijke validatie)
 • S = Uitfasering (En sursis) (het ras Agila wordt uitgefaseerd; wegens onvoldoende weerstand tegen phytopthora heeft de werkgroep besloten dat deze niet meer op de lijst zal staan vanaf 2023
 • (!2021) = Ras met tegenvallende resultaten tegenover Phytophthora in 2021.

In de rassenlijst wordt nog zéér veel extra informatie verstrekt over de respectievelijke rassen, zoals o.a. het kooktype, de doelmarkt, vroegheid, kleur van schil en vlees, gevoeligheid voor Phythopthora in het blad en in de knol, gevoeligheid voor andere ziekten, specifieke opmerkingen en de beschikbaarheid van het pootgoed ….

Het feit dat een ras opgenomen wordt in de rassenlijst is geen garantie voor succes. Er zijn tal van factoren waar men best rekening mee houdt. Bij twijfel is het raadzaam om extern advies in te winnen.

Resistentiemanagement

De meeste rassen zijn robuust omdat één of twee resistentiegenen ingekruist werden. Het is bijzonder belangrijk om er voor te zorgen dat deze resistentie niet doorbroken wordt. 

Daarom is een goed resistentiemanagement zéér belangrijk. Belangrijke elementen hierbij zijn:

 • Controleer het pootgoed voor het planten 
 • Een goede bedrijfshygiëne is belangrijk. Vermijd aardappelafvalhopen, aardappelopslag, … Op die manier vermijd je niet gecontroleerde vermenigvuldiging en verspreiding van sporen van Phythophtora.
 • Bij meerdere rassen, kies bij voorkeur rassen met verschillende resistentiebronnen. Het handelshuis kan hier ongetwijfeld informatie over geven.
 • Kiem pootgoed voor; zorg voor goede groeiomstandigheden.
 • Volg het waarschuwingssysteem voor Phythopthora en behandel eventueel met koper
 • Loop regelmatig door het gewas (bij stabiel droog weer wekelijks, bij vochtig weer om de twee dagen!) en verwijder en vernietig geïnfecteerde planten onmiddellijk  (in plastic zakken afvoeren) samen  met  de  directe  buurplanten. Of brand infectiehaarden binnen 24 uur pleksgewijs  af (minimaal 1 meter rondom de haard). 
 • Wacht niet met loofbranden, maar begin zo snel mogelijk om de verspreiding van sporen te beperken; ook een groen gewas heeft vaak al gerijpte knollen. 
 • Oogst tijdig na het branden; anders neemt het risico op Rhizoctonia (lakschurft) toe.
 • Resistentie verzwakt met ouderdom

Meer informatie:
Lieven Delanote – Inagro – lieven.delanote@inagro.be
Paul Verbeke – BioForum – paul.verbeke@bioforum.be 

akkerbouw
biodiversiteit