/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2021

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Rassenproef aardappelen biologische teelt 2021: Natte zomer stelt ook plaagresistente rassen op de proef

Het teeltseizoen van 2021 contrasteert zeer sterk met dan van 2020. Waar vorig jaar de droogte zorgde voor weinig plaagdruk in de aardappelteelt, zorgde de natte zomer van dit jaar voor een hoge plaagdruk tot het moment dat het loof gebrand werd. Het was aan de resistente rassen om zich dit seizoen te bewijzen. Lees meer...


Robuuste aardappelrassenlijst 2022

De nieuwe “robuuste rassenlijst 2022” voor de biologische aardappelteelt werd voorgesteld tijdens de voorbije Interpom-beurs. De lijst telt 34 variëteiten. Lees meer...


Webinar ‘Praktische integratie van voederbomen op maat van je bedrijf’

Het integreren van bomen en struiken in de buitenloop van je dieren heeft vele voordelen. Als voederbomen zijn ze een uitstekende aanvulling op het rantsoen wat betreft eiwitten, mineralen en vitaminen. Tanninerijk plantenmateriaal draagt bovendien bij aan de preventie van maagdarmworm besmetting. Herbekijk de webinar of neem deel aan de praktische workshop. Lees meer...


Geslaagde infodag boerderijcompostering!

Vorige week dinsdag vond een informatiedag plaats rond boerderijcompostering op het biologisch melkveebedrijf van de familie Cerpentier – De Cock in Stekene. Bijna 50 geïnteresseerden trotseerden de kou én de coronamaatregelen, voor deze fysieke bijeenkomst. Na een thematisch uitwisselingsmoment aan de compostril, begeleid door B3W, werd in de namiddag toelichting gegeven over de huidige stand van zaken van de wetgeving, kwaliteitsopvolging en certificering. Lees meer...


Samenaankoop bio potgrond

PCG organiseert dit jaar opnieuw een samenaankoop biologische potgrond. Levering voorzien eind januari 2022. De potgronden die door de sector geselecteerd zijn, zijn afkomstig van het bedrijf Klasmann – Deilmann en gecertificeerd door Ecocert. Lees meer...


Samenzaai biobloemen

Naar analogie van de voorbije jaren, wordt in 2022 opnieuw een Samenzaai Biobloemen georganiseerd op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Hiervoor wordt één afdeling van 200 m² beschikbaar gesteld. Lees meer...


Belangstelling voor toasten veldbonen groeit

Meer dan 200 ton veldbonen en triticale/veldbonen werden afgelopen maand getoast door de mobiele toaster van de Franse firma Prothea-thermique. In 2019 en 2020 haalden we deze installatie al eens naar Vlaanderen om te toasten bij enkele biologische veehouders en de impact op rantsoen en bedrijfseconomie te evalueren. Lees meer...


CCBT-Project: Op weg naar bioplanten kleinfruit

Met dit project wil Proefcentrum Pamel tegemoet komen aan de dringende vraag van de biologische kleinfruitsector in Vlaanderen. Tijdens een online bevraging van verschillende biologische kleinfruittelers kwam het niet of nauwelijks beschikbaar zijn van hoogwaardig biologisch plantgoed van braam en rode bes naar voor. Dit blijkt ook uit raadpleging van de database OrganicXseeds, voor België is er geen biologisch plantgoed braam of rode bes beschikbaar. Lees meer...


Verslag proefveldbezoek Proefcentrum Pamel 26 oktober

Voor de tweede maal in 2021 werd er op dinsdag 26 oktober 2021 een proefveldbezoek georganiseerd op Proefcentrum Pamel. De onderzoekers Sam Neefs, Arnout Heremans en Bram De Keyzer waren dan ook erg enthousiast om het grote aantal geïnteresseerden te ontvangen. Alle lopende en toekomstige projecten werden toegelicht en er werd tegelijk gepolst naar de mening van de deelnemers. Lees meer...


Filmverslag demo mechanische onkruidbeheersing in kleinfruit

Op 16 september organiseerden we een demo mechanische onkruidbeheersing in kleinfruit, bij zelfpluktuin O'bio. De film is nu beschikbaar! Ook van de demonstratie op de Zonnekouter is er een filmpje op komst. Bekijk het filmpje...


Workshop drogen, triëren en opslaan van granen en peulvruchten op kleine schaal

Na de oogst moeten granen en peulvruchten worden gedroogd, getrieerd en opgeslagen vooraleer ze verder worden verwerkt voor humane voeding. Dit vergt specifieke uitrusting, kennis en ervaring. Tijdens deze workshop zoeken we uit hoe je dit op kleine schaal kunt organiseren. Lees meer...


Praktijkgids voor de biologische vleesveehouderij

ILVO en Ugent ontwikkelden een brochure die een antwoord wil bieden op vragen van vleesveehouders met interesse in omschakeling naar bio én op vragen van reeds omgeschakelde vleesveehouders. De brochure bevat o.a. informatie over wetgeving, voeders en teelten, rendabiliteit, mogelijke afzetkanalen en het verbeteren van karkas- en vleeskwaliteit. Lees meer...


Opnieuw succesvolle teelt van kurkuma

Na een eerste succesvol proefjaar in 2020 ging PCG in 2021 verder met onderzoek naar de randvoorwaarden voor een teelt van bio kurkuma in een verwarmde kas in Vlaanderen. Kurkuma (Curcuma longa) is een subtropische plant die standaard een vrij lange teelt kent van circa 7 maanden. Ze groeit het best bij een temperatuur van 19-27°C en relatieve vochtigheid van 70-90%. Onder deze omstandigheden kunnen ze uitgroeien tot planten die meerdere kurkumarhizomen vormen. Om het gewenste serreklimaat te creëren moet veel meer geschermd worden dan bij bijvoorbeeld een vruchtgroenteteelt. Lees meer...


Natuurlijke beschutting op de weide: Eindrapport project Weidescherm

Binnen het project Weidescherm onderzoeken BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden op de weide te garanderen aan de hand van natuurlijke beschutting. Dit project is een opdracht van Departement Omgeving, dienst dierenwelzijn, en loopt van 2020 tot 2022. Het eindrapport is nu beschikbaar. Lees meer...


En verder:

  • Van 10 tot 13 januari gaat in Nederland de online Biokennisweek door. Ook enkele Vlaamse onderzoekers dragen bij aan het programma