/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef aardappelen biologische teelt 2021: Natte zomer stelt ook plaagresistente rassen op de proef

Johan Rapol, Anouk Van Moorter (Inagro)

Het teeltseizoen van 2021 contrasteert zeer sterk met dan van 2020. Waar vorig jaar de droogte zorgde voor weinig plaagdruk in de aardappelteelt, zorgde de natte zomer van dit jaar voor een hoge plaagdruk tot het moment dat het loof gebrand werd. Het was aan de resistente rassen om zich dit seizoen te bewijzen.

Teeltverloop 

Het aangeboden pootgoed werd, na een korte warmteprikkel, buiten voorgekiemd in voorkiemzakken (Joppe). Alle rassen waren op het moment van planten minstens gepunt tot 0,5 cm kiem. Peter pan en Sound waren het kiemlustigst met kiemen die de 3 cm overschreden. De bodem werd niet-kerend bewerkt waarna de proef in ideale omstandigheden op 21 april kon worden geplant. 

De eerste stengels verschenen pas in de tweede helft van mei toen de temperaturen weer begonnen op te lopen. Eind mei waren nog steeds een groot aantal planten niet verschenen ook al waren de ruggen reeds voor een groot deel afgeaard door het wiedeggen. Begin juni begon het gewas zich heel snel te ontwikkelen. Enkel voor Zen duurde het zelfs tot begin juli om in wasdom te komen. In die week werd ook de eerste plaag in de rassenproef vastgesteld. Ondanks de heel hoge druk konden de robuustere rassen zich duidelijk onderscheiden. Echter stelden we bij de waarneming op 3 augustus vast dat deze rassen ook de duimen moesten leggen en op 1 week tijd nagenoeg volledig afstierven op enkele rassen na. Tegen alle verwachtingen in was de gemiddelde totale opbrengst met 40,6 ton erg goed, maar met zeer grote verschillen tussen de rassen. Bepalend waren niet alleen de robuustheid of de plaagresistentie van de rassen maar ook de vroegheid. Het gemiddeld OWG was met 315 g heel laag met één derde van de rassen die een gemiddelde waarde lieten optekenen onder de 300 g. 

Robuuste rassen kunnen zich onderscheiden in jaar met grote plaagdruk
 
In een jaar als 2021 wordt het nut van resistente rassen bewezen. De vatbare rassen maakten weinig kans. De snelle verspreiding van de plaag in het proefveld resulteerde in een verhoogde infectiedruk bij alle rassen. Terwijl enkele reeds gekende resistente rassen teleurstelden, waren andere rassen duidelijk robuuster tegen de plaag. De moeilijkheid is dan om robuuste rassen te vinden met een goede smaak en kwaliteit. Enkele rassen slaagden er in om al hun punten te scoren. 
 
Lees het volledige verslag hier.
 
De resultaten uit de rassenproef van Inagro worden gebruikt om de robuuste rassenlijst op te stellen. Deze lijst werd samen opgesteld door FIWAP, CRA-W, BioWallonie, Bioforum en Inagro. De lijst kan je hier raadplegen.
 
Meer info?
Anouk Van Moorter
Tel: +32 (0)51 14 03 50 
 
akkerbouw