/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geslaagde infodag boerderijcompostering!

Carmen Landuyt (CCBT)

Vorige week dinsdag vond een informatiedag plaats rond boerderijcompostering op het biologisch melkveebedrijf van de familie Cerpentier – De Cock in Stekene. Bijna 50 geïnteresseerden trotseerden de kou én de coronamaatregelen, voor deze fysieke bijeenkomst. Na een thematisch uitwisselingsmoment aan de compostril, begeleid door B3W, werd in de namiddag toelichting gegeven over de huidige stand van zaken van de wetgeving, kwaliteitsopvolging en certificering. 

Op vraag van ABS sloegen B3W, PCG, ILVO, CCBT en LLAEBIO de handen in elkaar voor de organisatie van deze infodag. Els De Cock en zoon Maarten Cerpentier stelden hun bedrijf én composthoop ter beschikking om ons te ontvangen. 

TUM?

Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) gooit een land- of tuinbouwer de deuren van het bedrijf voor je open. Vanop het eigen bedrijf vertelt hij/zij je over een praktijk of techniek die wordt toegepast ten behoeve van een goed nutriënten- en bodembeheer. In dit geval was het boerderijcompostering waarover Maarten Cerpentier zijn ervaringen deelde. Lore Lauwers, begeleider van B3W, en Koen Willekens van ILVO vulden aan met extra informatie en resultaten vanuit het onderzoek. 

Wijzigingen in de wetgeving

Na een frisse picknick luisterden we naar Katrien Vercammen van OVAM die enkele wijzigingen in de wetgeving toelichtte. Zo bestaat nu de mogelijkheid om een samenwerkingsverband op te zetten van maximum 3 landbouwnummers (bv landbouwers, natuurbeheerders, boseigenaars), om voldoende groene en bruine stromen te verzamelen voor de compostering.

Maxim Rooseleer van Vlaco vertelde vervolgens over de kwaliteitscontrole die dient te gebeuren bij zo’n compostering in samenwerkingsverband. Het systeem voor de controle is nog in opmaak, maar het zal in elk geval een ‘light’ controle worden, zo verzekerde hij ons.

Organische stof opbouw

Vanuit onderzoek bij ILVO toonde Koen Willekens ons enkele voordelen van compostgebruik voor de opbouw van bodem organische stof. Daarnaast ging hij ook in op de stikstofwerking van compost, en op de invloed van compost op het bodemleven. 

Via compostering kunnen nutriënten- en organische stofkringlopen gesloten worden. Compost is de meest complete bemestingsvorm die ook de zuurtegraad en de bodembiologie in een positieve zin beïnvloedt. 

De gepresenteerde resultaten staan samengevat in deze presentatie.

Samenwerking tussen landbouw en natuur

Kristof Scheldeman van vzw Durme en Naomi Breine van Natuurpunt vertelden tot slot over enkele positieve voorbeelden van samenwerkingen tussen natuurgebieden en landbouwers. Composteren ‘in samenwerkingsverband’ is volgens hen zeker het proberen waard. Uiteraard is de afstand tussen de partners hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Meer info?

 
herkauwers
pitfruit
kleinfruit
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid