/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Belangstelling voor toasten veldbonen groeit

Luk Sobry (Inagro)

Meer dan 200 ton veldbonen en triticale/veldbonen werden afgelopen maand getoast door de  mobiele toaster van de Franse firma Prothea-thermique. In 2019 en 2020 haalden we deze installatie al eens naar Vlaanderen om te toasten bij enkele biologische veehouders en de impact op rantsoen en bedrijfseconomie te evalueren. Door de hogere voederwaarde en de gunstige invloed op de voederkost bleef de belangstelling voor het toasten bestaan, zeker omdat de prijs voor biologische sojaschilfers het voorbije jaar enkel maar gestegen is. Ook in de gangbare landbouw worden meer en meer veldbonen geteeld, door de relatief lagere prijs van gangbaar sojaschroot zal de impact van toasten op de voederkost waarschijnlijk kleiner zijn. De logistiek om een toestel uit Bretagne te laten overkomen is echter niet evident. Onmiddellijk toasten na het oogsten geniet de voorkeur omdat de bonen dan ook droger zijn voor verdere bewaring maar om dat praktisch te kunnen organiseren is er wellicht nood aan een toaster op Belgische bodem. 

Bekijk hier de resultaten van de voederproef met veldbonen in 2020.

Meer info?
Luk Sobry (Inagro)
Tel: 051 27 32 51 
Mail: luk.sobry@inagro.be

herkauwers
akkerbouw