/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Praktijkgids voor de biologische vleesveehouderij

Karen Goossens (ILVO) et al.

ILVO en Ugent ontwikkelden een brochure die een antwoord wil bieden op vragen van vleesveehouders met interesse in omschakeling naar bio én op vragen van reeds omgeschakelde vleesveehouders. De brochure bevat o.a. informatie over wetgeving, voeders en teelten, rendabiliteit, mogelijke afzetkanalen en het verbeteren van karkas- en vleeskwaliteit.

Door bestaande informatie en knowhow samen te brengen, verminderen we de leerkosten voor de biologische vleesveehouders. Enerzijds om de gangbare vleesveehouder een beter idee te geven van wat een omschakeling naar biologische landbouw zou kunnen inhouden. Anderzijds willen we de biologische of omschakelende vleesveehouder ondersteunen om knelpunten in de bedrijfsvoering aan te pakken en opportuniteiten te grijpen.

Als eerste stap bij de uitvoering van dit project vond een overlegmoment plaats waarbij BIOFORUM, Bio Zoekt Boer, Boerenbond, de Landsbond der beenhouwers en enkele Vlaamse biologische vleesveehouders vertegenwoordigd waren. De knelpunten en vragen die leven bij biologische vleesveehouders werden toegelicht en bediscussieerd. Naar aanleiding van dit eerste overleg werd ook een enquête opgesteld met als doelpubliek biologische vleesveehouders, veehouders in omschakeling of veehouders die mogelijk in de toekomst overwegen om te schakelen naar biologische veehouderij.

Uit het overleg met de stuurgroep en de enquête bleek dat veehouders die overwegen om te schakelen, voornamelijk op zoek zijn naar informatie over wetgeving, voeders en teelten, rendabiliteit en mogelijke afzetkanalen. Informatie over rendabiliteit bleek een knelpunt gezien de kleinschaligheid van de biologische vleesveesector in Vlaanderen en dus de beperkte beschikbaarheid van cijfers. Ook na hun omschakeling blijven veehouders nood hebben aan informatie over het verbeteren van karkas- en vleeskwaliteit, afzetmogelijkheden en rendabiliteit. Binnen het kader van de biologische vleesveehouderij, biedt deze brochure een antwoord op bovenvermelde vragen.

Dit project werd gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info?
Karen Goossens (ILVO)
Tel: 09 272 26 10 
Mail: Karen.Goossens@ilvo.vlaanderen.be


herkauwers