/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Opnieuw inspiratie opdoen over de grens! Enthousiaste Belgische delegatie op Tech&Bio 2021

Carmen Landuyt (CCBT)

Na een lange coronaperiode was er duidelijk heel wat enthousiasme om nog eens naar het buitenland te trekken en nieuwe inspiratie op te doen. Met een groep van een 30-tal Belgen (de helft Vlamingen, de helft Walen), trokken we eind september naar de biologische vakbeurs Tech & Bio.

CCBT heeft intussen een traditie opgebouwd om de openlucht vakbeurs in Valence te bezoeken. Tech&Bio is specifiek gericht naar de biologische land- en tuinbouwsector. Je vindt er informatie en innovaties voor alle deelsectoren en voor de volledige keten: beleid, onderzoek, teelttechniek, afzet, … 

Naast de vele praktijkdemonstraties van machines voor grotere en kleinere schaal worden er ook workshops en lezingen georganiseerd. Elke deelnemer kon uit het ruime aanbod zijn eigen gepersonaliseerd programma uitstippelen. Daarnaast werd er ook enthousiast genetwerkt, zowel met standhouders, demonstrateurs en onderzoekers, als met Vlaamse en Waalse collega’s. Hieronder enkele impressies vanuit de groep…

Stefan Muijtjens is landbouwadviseur en ziet telkens heel specifieke innovaties. Deze keer zag hij een nieuw type ophanging van vingerwieders bij Püttinger, voor een perfecte positionering. Ze kunnen ook rond de verticale as draaien, waardoor ze in 2 richtingen af te stellen zijn. 

Image

“Het was voelbaar dat er minder internationale belangstelling was voor de beurs, waarschijnlijk door de corona crisis. Zo zagen we ook weinig internationale sprekers opduiken tijdens de lezingen. “

Bart Van Parijs, bio kleinfruitteler, zag een notenstofzuiger voor een betaalbare prijs (€ 8000). “Het oogsten is momenteel een bottleneck om de teelt van hazelnoten en kastanjes te laten doorbreken. Met deze machine van FACMA oogst je makkelijk 10ha per dag, en daarbovenop doet de machine ook de bolsters van de kastanjes en de walnoten. Een eerste sortering is er zelfs ook in verwerkt.“

Bart is eerder al meegeweest naar de beurs, en heeft dankzij de demonstraties die hij toen zag intussen de Herbanet gekocht, die met litsen onkruid in de rij weghaalt. Een tevreden bezoeker dus!

Landwijzerstudente Eva Samyn is een ‘mensenmens’ en vond vooral de kennismakingen binnen de groep heel inspirerend. Zo was er een boer uit Wallonië bij die de eerste keer een reis maakte naar het buitenland! Daarnaast vond ze de demonstratie rond compactie door tractorwielen heel goed; en was ze overdonderd door de indrukwekkendheid, de veelheid en het professionalisme van de beurs. De laatste dag maakte ze nog een interessante lezing mee van Frédéric Thomas over groenbedekkermengsels in relatie tot de klimaatverandering. 

Ook bio akkerbouwer en vleesveehouder Pieter Coopmans is al eerder op de beurs geweest en heeft o.a. reeds zadenmengsels aangekocht en ingezaaid die hij leerde kennen op de beurs. “Deze keer zag ik een interessante maai- opraapcombinatie voor kruiden, en een kleinschalige maalderij van Treffler, geschikt om mobiel te maken (bv. op een remorque), die 100kg/u maalt!”

Image

Davy van CSA Vlinderveld was heel blij er eens tussenuit te zijn, en heeft veel geluisterd naar collega’s en onderzoekers, en daarnaast een paar nieuwe firma’s voor bio zaad ontdekt. Ook hij was enthousiast over de lezing van Frédéric Thomas: “Groenbedekkers zaaien tussen de groenterijen als ze bijna oogstklaar zijn, daar was ik al lang over aan het nadenken.”

Melkvee-adviseur van Inagro Stijn Pauwelyn vond het beweidingssysteem van de school (Lycée des 3 sources, die locatie staat voor de beurs) heel interessant: “Ze delen het op in 30 perceeltjes, voor elke dag van de maand een ander perceeltje. De grasmengsels met kruiden in die weide hadden een mooie stand (met esparcette, rolklaver, luzerne, …) en zonder bemesting. Normaal halen ze hiervan 6 à 7 sneden per jaar. En het ontwerp van de nieuwe melkveestal, een houten constructie, was ook echt de moeite!”

Daarnaast had hij het ook over de precisiewiedeg van Horsch: met een vernieuwend systeem om de veren aan te spannen. 

Adviseur uit Nederland, Sander Bernaerts merkte op dat men in Frankrijk toch een andere kijk op mengsels, groenbedekkers en grasklaver heeft dan bij ons. “Het mengsel voor FAB (Lidea) is bv. volslagen anders dan het Nederlandse mengsel. Zo zat hier o.a. chia, phacelia, fenegriek, perzische klaver, vlas en dille in. Ik zag ook een groenbedekkermengsel met moha. Ook de gesprekken onderweg in de trein waren echt de moeite, zo bleek Pieter Coopmans plots de goeroe te zijn van de weidemengsels voor paarden…”

Bio tuinbouwer en boer bricoleur Bert Vandergeynst was heel erg enthousiast over het oogstwagentje voor de boomgaard: een veeg- en borstelkarretje voor appels en noten. Daarnaast heeft hij vooral naar de wiedeggen en wiedbedden gekeken en ook naar de elektrische tractoren. “Omdat ik bezig met de ontwikkeling van een zelfbouwwiedbed was ik benieuwd naar de aandrijving, vermogens en componenten van soortgelijke elektrische wiedbedden. Wiedeggen zijn een hot item in de groenteteelt momenteel en ik wou graag het volledige gamma van precisiewiedeggen in beeld hebben."

Image

Image

Na één van de eerste trips naar Tech&bio heeft Bert de wielschoffel van Terrateck in Vlaanderen geïntroduceerd en het concept van Atelier Paysan leren kennen en zelf achteraf ook deelgenomen aan 2 zelfbouwweken in Frankrijk.

Pieter Vermeersch en Wim Wiertz van het Living Lab voor Agroecologie en biolandbouw van ILVO en vonden de ontmoetingen en de gesprekken met de mensen van de delegatie heel leerrijk en zeker welkom na een coronajaar. “Het hoogtepunt was toch de voordracht over bodembedekkers door Frédéric Thomas, waar we met een groepje naartoe gingen op initiatief van Sander Bernaerts”, aldus Pieter.

Inagro-onderzoekster Audrey Miserez ging met verschillende mensen van de groep (zowel landbouwers als adviseurs) op stap en ontdekte dat het op die manier des te interessanter is om de standen en machines te bekijken. “Ik heb ook wel wat interessante dingen gezien i.v.m. mengteelten, die ik kan gebruiken bij mijn werk rond deder in Vlaanderen. Ik ben nog wat op zoek gegaan naar naoogsttechnologie, want daar is wel nog vraag naar, maar daar heb ik maar 1 of 2 interessante standen rond gezien. Er was bv een oliepers van Ecoleat.”

Wim Moyaert was blij verrast de paardentractie en de elektrische tractor (Sabi Agri) evenwaardig naast elkaar te zien: “Ze hadden duidelijk beide hun plaats op de beurs; die dingen doen mij goesting krijgen om naast de Werktuigendagen iets hierrond te organiseren. Paarden kunnen bv. ook hun nut bewijzen in de wijngaard, en het systeem van aanspannen was ook helemaal anders dan bij ons in Vlaanderen, meer rekening houdend met de ergonomie voor het paard.”

Image

Om af te sluiten gaf Lieve De Cock (LLABIO, NOBL) nog mee dat het altijd interessant is voor onderzoekers om samen met landbouwers op stap te gaan, en samen te kijken naar de innovaties die voorgesteld worden. “Het is boeiend om hun ideeën daarover te horen. Daarnaast is het altijd goed om te netwerken met de Franse onderzoeksinstellingen en nieuwe mensen te leren kennen in de sector.”

Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
carmen.landuyt@ccbt.be
Tel 0495 69 12 02

pitfruit
kleinfruit
akkerbouw
kruiden
groenten