/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - sep2021

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Nieuw onderzoek naar worminfecties bij bio leghennen

In mei van 2021 is het CCBT project ‘ALTBIOLEG’ (ALTernatieve ontwormingsmiddelen voor BIOlogische LEGhennen) van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen ILVO, UGent en BioForum. In het project wordt de intensiteit van parasitaire worminfecties op verschillende bedrijven opgevolgd en gelinkt aan productiviteitsverlies en aan gezondheid en welzijn van de leghennen. Ook worden een aantal alternatieve ontwormingsmiddelen uitgetest. Lees meer...


Hoe biggen in speenfase beter doen eten?

De EIP-operationele groep BioBIG (maart 2019 - januari 2021) focuste op het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen rond een betere voederstrategie, rond de speenvoedersamenstelling en rond het speenmanagement bij biologische biggen. Aanleiding was de vaststelling dat, ondanks de hogere speenleeftijd van min. 40 dagen, de voederopname van biologische biggen voor en kort na spenen beter kan. In dit artikel lees je over enkele beproefde, toepasbare ‘goede praktijken’ om de voederopname voor spenen te verbeteren en speenstress te helpen reduceren. Lees meer...


Rassenproef winterveldboon in mengteelt met triticale 2020-2021

In 2020-2021 werd de waarde onderzocht van 10 verschillende winterveldboonrassen in mengteelt met een trtiticale onder Vlaamse omstandigheden en volgens de biologische teeltwijze. Deze proef werd aangelegd in de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie. Een mengteelt met triticale zorgt voor een betere onkruidonderdrukking, een betere gewasstevigheid en een grotere oogstzekerheid dan een zuivere teelt veldboon. Lees meer...


Rassenproeven triticale en wintertarwe 2020-2021

Jaarlijks legt Inagro diverse proeven aan met biologische wintergranen en mengteelten. Hiervoor konden we in 2021 opnieuw terecht bij Jakob Devreese in Lo. Het proefperceel was een zandleemgrond die al lang in bio is bewerkt. In dit verslag brengen we de eerste resultaten van de rassenproef wintertarwe en de rassenproef triticale. Lees meer...


Werktuigendagen en Inagro slaan de handen opnieuw in elkaar voor een demo mechanische onkruidbestrijding

Vorige editie zette de Werktuigendagen voor het eerst in op mechanische onkruidbestrijding. Samen met Inagro werd een zeer succesvolle demonstratie opgezet. Het thema blijft actueel met zowel vraag van constructeurs om nieuwe innovaties voor te stellen als vraag van boeren en loonwerkers naar een actueel overzicht van relevante machines. In de editie 2021 hernemen we daarom deze demonstratie op zaterdag en zondag telkens om 14u30. Lees meer...


Bio-onderzoek naar methaanonderdrukkend rantsoen en natuurlijke vijanden in een bankerplant systeem

De Vlaamse overheid geeft 300.000 euro steun aan twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem. Lees meer...


Bio@Inagro deel 6 en vooruitblik naar de biovelddag op woensdag 29 september

Met het najaar voor de deur kunnen we stilaan een eerste evaluatie maken van het voorbije seizoen. De natte zomer laat een wisselend beeld na. Enerzijds zien we algemeen een goede gewasontwikkeling. Dankzij een alerte aanpak hadden we het onkruid behoorlijk onder controle en wordt de onkruidbestrijding stilaan afgerond. Rupsen van diverse aard vragen nu onze aandacht. Anderzijds blijft de ziektedruk hoog in een aantal gewassen. Vooral in selder breiden enkele haarden van selderroest snel uit over het volledige perceel. Bekijk de zesde Bio@Inagro. (Opname dateert van 14 september.)


En verder:

 

 

AGENDA