/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Inagro sterker in het bio-veld

Twee jonge krachten versterken het team van de afdeling biologische productie van Inagro. Dit is mogelijk dankzij een extra dotatie van de provincie West-Vlaanderen en de beleidskeuze van Inagro om de afdeling biologische productie verder uit te bouwen.

Twee nieuwe medewerkers
Karel Dewaele versterkt sinds 1 augustus het onderzoeksteam van de afdeling biologische productie. Karel is afkomstig van een gemengd landbouwbedrijf in Stavele en studeerde in 2013 af als master in de bio-ingenieurswetenschappen te Gent. Karel werkte ondertussen mee aan de succesvolle netwerkdag ‘Techniek in de biotuinbouw’ op 9 september. Karel zal zich toeleggen op rassenonderzoek, optimalisatie van de onkruidbeheersing en teelttechniek in de biologische land- en tuinbouw. “Ik ben steeds geïnteresseerd geweest in wat leeft in de land- en tuinbouw. Biologische landbouw heb ik in de laatste jaren ontdekt als een duurzame en eerlijke manier om voedsel te produceren. Onderzoek met wortels in de praktijk, dat ligt mij wel. Ik kijk er naar uit om de biologische sector te leren kennen en mijn steentje bij te dragen.”

Image

Foto: Karel Dewaele.

Jeroen Degroote startte op 1 september en zorgt voor praktische ondersteuning op het proefbedrijf biologische landbouw en in de proefveldwerking. Jeroen volgde tot juni 2014 een landbouwopleiding aan het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut te Torhout en heeft al heel wat ervaring in de groententeelt via het bedrijf van zijn ouders en een aantal stagebedrijven. Via een buur en een vakantiejob op het proefbedrijf biologische landbouw maakte hij kennis met de biologische teelt. “Biologische landbouw is voor mij nieuw. Tijdens de opleiding hebben we er amper iets over gehoord. Ik weet niet of ik pro ben, maar mijn vakantiejob maakte mij wel nieuwsgierig. Ik wil ‘al doende’ leren. Het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is hiervoor een geschikte omgeving”.

Image

Foto: Jeroen Degroote.

Een gemotiveerd en deskundig team
Dankzij deze versterking kunnen we ook de (onderzoeks)taken van de verschillende medewerkers beter aflijnen. Binnen het onderzoeksteam zal Femke Temmerman zich verder toeleggen op ziekte- en plaagbeheersing in biologische teeltsystemen en het agro-ecosysteem in deze. Annelies Beeckman verdiept zich in het thema bodem en bemesting en blijft het aanspreekpunt voor de biologische veehouderij in verband met voederteelten. Rassenonderzoek, onkruidbestrijding en teelttechniek worden het werkgebied van Karel Dewaele. Samen delen ze één bureau, zodat een geïntegreerde aanpak gewaarborgd blijft.
De technische medewerkers voor de proefveldwerking (Johan, Brecht en Philippe) nemen komend seizoen elk een teeltgroep voor zich zodat ook hier meer specialisatie mogelijk wordt. Tom en Machteld zijn de bedrijfsleiders op het proefbedrijf biologische landbouw en worden hierbij ondersteund door Jeroen. Isolde ondersteunt het geheel administratief.
Lieven Delanote zorgt als diensthoofd van de afdeling voor de nodige aansturing en coördinatie. Door de versterking van het onderzoeksteam kan Lieven zich ook meer toeleggen op het individueel bedrijfsadvies. Individueel bedrijfsadvies zorgt ervoor dat de kennis die binnen het team wordt verzameld ook op maat van het individuele bedrijf wordt vertaald en zorgt tegelijk ook voor een directe aansturing van het onderzoeksprogramma van de afdeling.

De medewerkers van Inagro kun je persoonlijk aanspreken via de mailadressen ‘voornaam.naam@inagro.be’. Via het centrale nummer T 051 27 32 00 is iedereen ook vlot telefonisch bereikbaar.

Meer info?
Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be, TEL 051 27 32 50 

akkerbouw
groenten