/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproeven triticale en wintertarwe 2020-2021

Jasper Vanbesien, Kevin De Ceuleners (Inagro)

Jaarlijks legt Inagro diverse proeven aan met biologische wintergranen en mengteelten. Hiervoor konden we in 2021 opnieuw terecht bij Jakob Devreese in Lo. Het proefperceel was een zandleemgrond die al lang in bio is bewerkt. In dit verslag brengen we de eerste resultaten van de rassenproef wintertarwe en de rassenproef triticale.

Triticale is tot op vandaag nog steeds het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. Naar ziekteresistentie scoort dit gewas sterk alsook naar onkruidonderdrukking. Er wordt met triticale meestal ook hogere opbrengsten behaald dan met tarwe

Er werden bij de wintertarwe 19 rassen opgenomen waarvan 9 van biologische afkomst. Bij de triticale werden tien rassen meegenomen, waarvan zes biorassen. 

Zowel de wintertarwe en triticale werden op 6 november 2021 aan 400 zaden m-2 gezaaid. De voorteelt was gras-klaver. Afhankelijk van de cultivar varieerde de zaaidosis van de tarwe zo van 152 tot 224 kg ha-1 en van de triticale van 164 tot 244 kg ha-1. 

Halverwege februari was in de bodemlaag nog gemiddeld 73 kg nitraat-N ha-1 aanwezig (0-30-60-90 cm diep: 15-25-33 kg NO3--N ha-1). Er werd beslist om eind februari 50 kg N ha-1 met een organische korrel te bemesten (OPF 11-0-5).

Tijdens de teelt werd niet aan onkruidbestrijding gedaan wat in het natte seizoen leidde tot een hoge onkruiddruk. De onkruiddruk was opvallend hoger in het blok met wintertarwe dan in het blok met triticale.

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Joran Barbry
Tel: +32 (0)51 27 32 27
E-mail: joran.barbry@inagro.be 

 
herkauwers
akkerbouw