/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Werktuigendagen en Inagro slaan de handen opnieuw in elkaar voor een demo mechanische onkruidbestrijding

Lieven Delanote (Inagro)

Vorige editie zette de Werktuigendagen voor het eerst in op mechanische onkruidbestrijding. Samen met Inagro werd een zeer succesvolle demonstratie opgezet. Het thema blijft actueel met zowel vraag van constructeurs om nieuwe innovaties voor te stellen als vraag van boeren en loonwerkers naar een actueel overzicht van relevante machines. In de editie 2021 hernemen we daarom deze demonstratie op zaterdag en zondag telkens om 14u30.

Vorige editie zette de Werktuigendagen voor het eerst in op mechanische onkruidbestrijding. Alle argumenten om toen aan de slag te gaan rond mechanische onkruidbestrijding, zijn nu nog meer dan toen relevant. Het gebruik van herbiciden om aan onkruidbestrijding te doen, staat verder onder druk. Steeds meer effectieve producten verliezen daardoor hun erkenning en moeten plaats maken voor duurdere en/of minder effectieve middelen. Daarnaast leren we vanuit de biologische sector dat de technieken om aan mechanische onkruidbestrijding te doen, enorm geëvolueerd zijn. Precisiewiedeggen, cameragestuurde schoffels of mogelijk in de toekomst ook robots zorgen voor goede praktijkresultaten, zelfs in het natte seizoen 2021. Bovendien blijkt mechanische onkruidbestrijding ook andere voordelen te hebben, zoals verluchting van de bodem en het realiseren van een betere wateropname van de grond. Door de grote werkbreedtes stellen we vast dat er heel snel gewerkt kan worden met deze machines. Het is dan ook logisch dat, naast de interesse uit de biologische sector, de mechanische onkruidbestrijding kan rekenen op een toegenomen interesse uit de gangbare sector. Vandaar dat we als demonstratie-beurs een ‘line-up’ willen creëren van wat er op vandaag op de markt is. Zo maken de landbouwers kennis met de werkingstechnieken én kunnen ze de resultaten onmiddellijk aanschouwen. Één van de grootste knelpunten om MOB gangbaar te maken is de relatief hoge kostprijs van de meer gesofistikeerde machines. Nu deze zijn opgenomen in de lijst van niet-productieve investeringen van het VLIF (50% steun), schept dit extra mogelijkheden. Wellicht wordt mechanische onkruidbestrijding ook opgenomen in de ecoregelingen vanaf 2023. Via het demonstratie project ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek’ ondersteunt Inagro met de projectpartners ook loonwerkers die met mechanische onkruidbestrijding willen beginnen.

Zaterdag en zondag, telkens om 14u30

Speciaal voor deze demonstratie wordt mais ingezaaid (klassieke zaaimethode op 75 cm). De timing is zo gekozen dat de maïs eind september 10 à 15 cm hoog zal staan. Elke deelnemende machine krijgt een veldje toegewezen. Zowel op zaterdag als zondag demonstreren de machines één-voor-één om 14.30u. Inagro staat als medeorganisator in voor de begeleiding. Na de demonstratie blijven de machines opgesteld aan hun veldje. De werking ervan wordt vastgelegd op beeld en wordt doorlopend getoond op een LED scherm. Op die manier kunnen de bezoekers permanent zowel de werking van machine, de machine zelf én het resultaat bekijken.

Opnieuw een rijk deelnemersveld

Een tiental machines heeft zich ondertussen aangemeld voor deze demonstratie en staan borg voor de nieuwste ontwikkelingen. De wiedeggen van Treffler en APV zijn vandaag standaardmachines voor mechanische onkruidbestrijding in biologische landbouw en een belangrijke succesfactor voor een geslaagd resultaat. Deze machines werken rijonafhankelijk, zijn in verschillende werkbreedtes beschikbaar en in veel teelten inzetbaar. Garford, Carré, Steketee, Monosem en New Holland zijn opnieuw van de partij met een cameragestuurde schoffelmachine. Met deze machines is er ondertussen ruim ervaring. Agrivaux en Schmotzer zijn twee belangrijke nieuwkomers op de Belgische markt en leggen de lat opnieuw een stukje hoger.

Image

(klik voor een grotere versie)

Filmpje vorige editie: https://www.youtube.com/watch?v=L6RIi0_BkMY

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro)
lieven.delanote@inagro.be
Tel 051 27 32 50

akkerbouw
groenten