/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Telers met Verticillium problemen in aubergine gezocht!

Stefanie De Groote (PCG)

In een tunnelteelt aubergine is Verticillium een probleem dat bij vele telers de kop op steekt. Dit is een schimmel die aanwezig kan zijn in de bodem en zorgt voor verstopping van de vaatbundels waardoor de plant slap gaat hangen. Dit slap hangen van een deel van de bladeren of zelfs maar de helft van een blad zijn typische symptomen. De stukken die slap hangen verkleuren vervolgens geel en gaan uiteindelijk afsterven/opdrogen.

Image Image

Image Image

Om telers een leidraad te geven in rassenkeuze loopt een CCBT- project waarin  acht verschillende rassen paarse aubergine met elkaar vergeleken worden op vlak van opbrengst en ziektegevoeligheid. Bijkomend worden de verschillende rassen geënt en ongeënt met elkaar vergeleken om zo na te gaan of enten van aubergine een meerwaarde is voor een tunnelteelt. 

In 2022 willen we de meest beloftevolle rassen zowel geënt als ongeënt valideren op praktijkbedrijven die last hebben van Verticillium. Praktisch houdt dit in dat PCG planten en een bodemanalyse voorziet en van jou verwachten we enkel dat je op regelmatige basis de gezondheid van de verschillende planten bijhoudt. Herken je deze symptomen en zie je het zitten om in 2022 een proefje aan te leggen op jouw bedrijf? Vul dan zeker deze korte vragenlijst in!

Meer info?
Stefanie De Groote (PCG)
stefanie.de.groote@pcgroenteteelt.be
TEL 09 381 86 82 

 

Image

beschutte teelt
groenten