/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nood aan microslachthuizen

Enkele veehouders zijn in juni, samen met een aantal sectororganisaties en onderzoekscentra, een operationele groep gestart om de haalbaarheid van het (her)openen van kleine, regionale slachthuizen te onderzoeken. In een ideaal scenario willen ze samenwerkingsverband(en) oprichten om lokale, kleinschalige slachthuizen uit te baten. 

Vele kleine, regionale slachthuizen zijn in de afgelopen jaren gesloten waardoor het transport vanaf de boerderij tot aan een slachthuis groter is geworden en langer duurt. De transportafstand en de transportduur zijn belangrijke factoren in het stressgehalte van de dieren in de laatste levensuren. Bovendien zijn de schaalvergroting en de diergebonden specialisatie van de resterende slachthuizen een hinderpaal voor veehouders van hoevevlees. Zo is er in de regio Antwerpen – Vlaams-Brabant – Limburg geen kleinschalig slachthuis. In de afgelopen lockdownperiode werd dit gemis nog versterkt. De voorbije jaren werd de haalbaarheid van een mobiel slachthuis onderzocht. Voor het slachten van pluimvee is dit haalbaar, maar voor grotere landbouwhuisdieren is de rendabiliteit van een mobiele slachteenheid een struikelblok. Bij runderen zijn er vijf tot zes slachtingen per dag nodig opdat een mobiele slachteenheid rendabel zou zijn. Dit aantal lijkt minimaal, maar welke veehouder laat op één dag zoveel dieren slachten? Een oplossing zou zijn om dieren van meerdere veehouders naar een (mobiele) slachtlocatie te voeren. Hierdoor verdwijnt echter het voordeel dat dieren niet moeten worden getransporteerd. Dit bracht de operationele groep samen op het idee om de haalbaarheid van het (her)openen van kleine, regionale slachthuizen te bestuderen waar verschillende grotere diersoorten (schapen, geiten, herten, varkens, runderen en paarden) kunnen worden geslacht. De ultieme betrachting is om samenwerkingsverband(en) op te richten om lokale, kleinschalige slachthuizen uit te baten. Dit moet de transportafstand naar slachthuizen reduceren, het dierenwelzijn optimaliseren en de korte ketenafzet stimuleren.

7 veehouders werken hiervoor samen met VSH vzw, RCC-Belgium bv, Bioforum vzw, Hogeschool Odisee, Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) vzw en Boerenbond. De Operationele Groep is gestart in juli en loopt nog tot juni 2023. 

Mobiele slachteenheid voor pluimvee

Ondertussen werkt BioForum, samen met Innovatiesteunpunt en Steunpunt Korte Keten, verder aan de opzet van een mobiele slachteenheid voor pluimvee. Een private investeerder/uitbater diende een vergunningsaanvraag in bij de bevoegde instanties (Departement Omgeving, FAVV, OVAM, Dierenwelzijn). Deze werd in eerste instantie geweigerd, maar ondertussen maakte het FAVV wel een voorstel voor omzendbrief waarin de bepalingen voor een mobiele slachteenheid beschreven worden. Dat is een hele stap vooruit omdat het duidelijkheid schept. Op basis hiervan worden de plannen aangepast en wordt een nieuwe vergunningsaanvraag voorbereid.

Meer info?
Paul Verbeke, Bioforum
paul.verbeke@bioforum.be
TEL +32 (0)3 286 92 68 

herkauwers
varkens