/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Stefanie De Groote, Ellen Dendauw (PCG)

Op dinsdag 6 juli 2021 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

Rassen- en onderstammenproef rode blokpaprika

In de verwarmde serres loopt een vergelijkende rassen-en onderstammenproef in rode blokpaprika. Vijf onderstammen en tien rassen worden met elkaar en met een niet- geënte controle vergeleken. Uit de tussentijdse resultaten komt naar voren dat het ras Redline duidelijk de snelste groeier is. Verder zijn er op vlak van gewasstand nog geen uitgesproken verschillen tussen de verschillende rassen en onderstammen waarneembaar. De rassen Ids en Marletta lijken iets gevoeliger te zijn voor aantasting voor bladluis dan de overige rassen. De voorlopige opbrengst ligt bij alle rassen rond de 4 kg/m², met voorlopig de hoogste opbrengt bij het ras Ids geënt op Taritana (4,63 kg/m²). Met 3,22 kg/m² heeft Mavera op Scarface momenteel de laagste marktbare opbrengst. Aan het einde van de proef zal ook een wortelbeoordeling gebeuren om een zicht te krijgen op hoe de verschillende onderstammen scoren op aantasting door wortelknobbelaaltjes.

Gewasbeschermingsmiddelen ter beheersing van Meloidogyne

In de tweede verwarmde serre ligt een proef waarin de werkzaamheid van verschillende middelen ter beheersing van wortelknobbelaaltjes nagegaan wordt in een teelt van komkommer. Deze proef is een vervolg op een gelijkaardige proef van vorig jaar waarbij enkel de middelen die niet voor een significante vermeerdering van de aaltjespopulatie zorgden opnieuw opgenomen zijn. Een middel dat voor een daling van de aaltjespopulatie zorgde, werd vorig jaar nog niet gevonden. Drie middelen die vorig jaar ook al getest werden en twee nieuwe middelen liggen dit jaar in proef. Wat tot nu toe al heel duidelijk is, is dat gebruik maken van ongeënte planten geen goed idee is indien je last hebt van aaltjes. De opbrengst van deze planten ligt een heel stuk lager en de planten hebben het zeer moeilijk om te overleven. Een vergelijking tussen de tellingen van de aaltjes bij aanvang en op het einde van de proef zal samen met de opbrengstgegevens en een visuele beoordeling van de aantasting van de wortels meer duidelijkheid geven over de werkzaamheid van de geteste middelen.

Verkenning van de bio serreteelt van kurkuma

In een van de kleine verwarmde serres ligt een proef aan in het kader van het Interreg NW-Europe project CurCol waarin wordt onderzocht of het mogelijk is om vermarktbare biologische kurkuma te telen in Vlaamse serres. De hoofdvraag is wat de randvoorwaarden zijn voor de teelt van lokale kurkuma. Bovendien worden de mogelijkheden bekeken om de natuurlijke kleurstof aanwezig in de rhizomen van kurkuma (curcumine) te gebruiken als toekomstige bio-afbreekbare, lokale kleurstof. Hiervoor lag vorig jaar al een proef aan op het PCG waaruit bleek dat er nog meer onderzoek nodig was naar het uniformiseren van de opbrengst. In het voorjaar van 2021 werden de rhizomen versneden en voorgekiemd, eind april werden ze uitgeplant. Het is nog te vroeg om de teelt te kunnen evalueren, maar ze oogt alvast veelbelovend. 

Rassen- en onderstammenproef aubergine in tunnel

In een tunnelteelt aubergine is Verticillium een probleem dat bij vele telers de kop op steekt. Dit is een schimmel die aanwezig kan zijn in de bodem en zorgt voor verstopping van de vaatbundels waardoor de plant slap gaat hangen. Om telers een leidraad te geven in rassenkeuze loopt een CCBT- project waarin  acht verschillende rassen paarse aubergine met elkaar vergeleken worden op vlak van opbrengst en ziektegevoeligheid. Bijkomend worden de verschillende rassen geënt en ongeënt met elkaar vergeleken om zo na te gaan of enten van aubergine een meerwaarde is voor een tunnelteelt. De proef ligt aan in twee verschillende tunnels op PCG die beide licht besmet zijn met Verticillium. Eind juni staken de eerste symptomen van Verticillium de kop op en het is nu al heel duidelijk dat geënte planten duidelijk in het voordeel zijn met amper aantasting (tussen 0% en 3,7% van de planten vertonen symptomen). Bij de niet geënte planten zijn er op dit moment duidelijke verschillen tussen de rassen. Amalia en Classic zijn het gevoeligst met op 37% van de planten symptomen. Baluroi en Zora scoren met respectievelijk 3,7 % en 5,6% aangetaste planten op dit moment het sterkst tegen Verticillium. 

Intercropping paprika en rozemarijn: werking tegen Myzus persicae

In het kader van het Interreg V-project ZEPHY loopt in de andere twee tunnels een proef waarbij wordt onderzocht of intercropping van rozemarijn (in zekere mate) een bescherming biedt tegen bladluis in de tunnelteelt van paprika. Het doel van het project is namelijk om het middelengebruik tot nul te brengen. De vraag is hier wat de kritische afstand is tussen de rozemarijn en de paprika waaronder nog een duidelijke bescherming geboden wordt. Ook wordt onderzocht of er eventueel een positief synergetisch effect is op de opbrengst van de paprika wanneer intercropping met rozemarijn wordt toegepast. De paprika in deze proef werd eind april 2021 geplant en sinds het waarnemen van de eerste bladluizen worden deze wekelijks geteld, samen met de eventueel aanwezige nuttigen. De proef loopt nog een tijdje door maar voorlopig is alvast duidelijk dat er minder vleuggelloze bladluizen zitten op het object waar geen rozemarijn als intercropping werd toegepast. De rozemarijn lijkt dus voorlopig geen interessant idee. Wel kunnen we ook waarnemen dat de bladluispopulatie relatief onder controle wordt gehouden door de nuttigen die van nature aanwezig zijn. Dat is het voordeel van tunnelteelt; de vele insleepmogelijkheden voor nuttigen. Biodiversiteit rond de tunnel is dus zeker een must!

Meer info?
Stefanie De Groote, stefanie@pcgroenteteelt.be
Ellen Dendauw, ellen.dendauw@pcgroenteteelt.be


De proeven worden uitgevoerd in het kader van verschillende projecten:

LA-traject ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’

Image

Interreg NW-Europe project: CurCol: duurzame natuurlijke kleuren gebaseerd op curcumine

Image

CCBT-project 'Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten'

Image

Interreg V-project: Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitproductie

Image

 

beschutte teelt