/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juni2021

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' uitgesteld naar september 2022!

Om onzekerheden door de coronacrisis te vermijden, werd de Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' uitgesteld naar september 2022. We hopen iedereen die dag talrijk en zonder mondmaskers te begroeten! Lees meer...


Interesse in een betaalbaar elektrisch wiedbed?

Heb je interesse in een betaalbaar elektrisch wiedbed én zin om zelf de handen uit de mouwen te steken? Tijdens de bricoleursweek van 1 november trekken we ons vijf dagen terug in het atelier, om er samen met een groep telers elektrische wiedbedden te bouwen! Wiedbed 2.0 is een degelijke en duurzame upgrade ten opzichte van het vorige model, bijna niet meer ‘gebricoleerd’ te noemen. Het wiedbed zal direct gebruiksklaar zijn op het einde van de bricoleursweek en staat garant voor jarenlang werkplezier! Lees meer...


Welke zelfbouwmachine wil jij volgend jaar op je bedrijf?

Bepaal mee het vervolg van het bricoleursverhaal! Na de succesvolle samenwerking rond het wiedbed 2.0, kijken we alvast uit naar 2022 om een tweede machine te ontwerpen en samen te gaan bouwen. En daarom willen wij graag jouw ideeën horen!! Welke machine heb jij nog nodig? Welke machine wil jij zelf (leren) bouwen? Welke machine heb jij zelf gebouwd, maar heeft nood aan fine-tuning en verdere uitwerking? Lees meer...


Biovelddag Inagro 2021: een goed gevuld programma brengt veel volk op de been

Na een afgelaste editie in juni vorig jaar zijn we verheugd dat we dit jaar opnieuw onze biovelddag konden organiseren. Verspreid over drie tijdsblokken namen een honderdtal enthousiaste bezoekers deel aan de geleide rondleidingen langs de verschillende veldproeven en machinedemo’s op het proefbedrijf voor biologische teelt te Beitem. De coronamaatregelen maakten een netwerkmoment achteraf jammer genoeg onmogelijk. Toch kunnen we terugblikken op een geslaagde namiddag. In dit artikel een greep uit het goed gevulde programma. Lees meer...


Proefveldbezoek Proefcentrum Pamel

Corona heeft er lang een stokje voor gestoken, maar op 15 juni was het dan toch weer zover. Het proefveldbezoek in Proefcentrum Pamel kon opnieuw fysiek doorgaan, met de nodige coronamaatregelen weliswaar. De onderzoekers Sam Neefs, Arnout Heremans en Bram De Keyzer waren dan ook zeer enthousiast om de bezoekers te ontvangen. Alle lopende en toekomstige projecten werden toegelicht en er werd tegelijk gepolst naar de mening van de deelnemers. Lees meer...


Belgische keten voor biologisch brood in de supermarkt

Hoe kunnen we meer diversiteit in onze teeltplannen brengen ? Dit is de insteek van het Europese project Diverimpacts. De voordelen van een ruimere vruchtwisseling en meer (bio)diversiteit zijn bekend. Toch staan in de praktijk heel wat (teelt)technische, organisatorische en financiële hinderpalen in de weg. In de casestudy ‘Akkerfood’ kijken Inagro en Bioforum hoe biologische akkerbouwers terug meer aansluiting kunnen vinden bij de noden van de Belgische consument. Onder andere vijf akkerbouwers, verenigd in ‘Biograno’ gaan de uitdaging aan. Samen met Colruyt, Molens van Oudenaarde en Atelier du Pain stelden ze vorige week hun onderlinge samenwerking voor een nieuw Belgisch biobrood voor. Lees meer...


Survey: kansen en knelpunten voor dierenwelzijn in de varkens- en pluimveehouderij

In het Europese project PPILOW wordt gezocht naar manieren om het dierenwelzijn in de varkens- en pluimveehouderij te verbeteren. Om in te schatten welke maatregelen succesvol kunnen zijn, wordt deze survey verspreid. Iedereen die een rol speelt in de varkens- of pluimveehouderij wordt uitgenodigd om de survey in te vullen. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Meer informatie via Laura Van Vooren.


Interesse in biologische en biodynamische wijnbouw stijgt

Er lijkt in Vlaanderen, en in het bijzonder in het Hageland, heel wat interesse in biologische en biodynamische wijnbouw. In het project Biocluster Hageland informeren we geïnteresseerde wijnbouwers en erfbetreders over de kansen en uitdagingen van dit productiesysteem. Lees meer...


Toasten van veldbonen bekijken in functie van de ruwvoederkwaliteit

Inagro toonde in een CCBT-project aan dat de voederwaarde van veldbonen en dan voornamelijk de eiwitkwaliteit na het toasten sterk verbeterde. Bovendien bleek ook het zetmeel minder snel afbreekbaar in de pens. Bij drie biologische melkveebedrijven werd vervolgens de melkproductie opgevolgd bij een gedeeltelijke vervanging van sojaschilfers door getoaste veldbonen. Deze proeven toonden aan dat het vervangen van een deel van de (dure) biologische sojaschilfers door getoaste veldbonen zorgt voor een verlaging van de voederkost. Lees meer...


Vlinderbloemigen en kruiden in een maaimengsel stabiliseren opbrengst en voederwaarde bij droogte

In het licht van klimaatverandering moet er rekening mee gehouden worden dat droogte tijdens het groeiseizoen van grasklaver meer en meer zou kunnen optreden. Om de voedervoorziening van biologische herkauwers te verzekeren zou het nuttig kunnen zijn om de klassieke combinatie van Engels raaigras, rode en witte klaver uit te breiden met soorten die droogtetolerantere zijn. Inagro onderzocht in een CCBT-project 10 droogteresistente mengsels. Lees meer...


Bio@inagro 4: Het blijft regenen dit jaar ? En nu ?

Na een natte meimaand, konden we begin juni heel wat plant- en schoffelwerk inhalen. Juni begon mooi en heet, maar eindigt andermaal nat. We moeten opnieuw elk moment stelen om te wieden. Warm en nat is ook ideaal voor de aardappelplaag. Resistente rassen lijken dit jaar opnieuw hun meerwaarde te bewijzen. Ondertussen worden de eerste bloemkolen geoogst. Benieuwd ? U ontdekt het in deze nieuwe Bio@inagro (opname 28 juni).


En verder: