/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vlinderbloemigen en kruiden in een maaimengsel stabiliseren opbrengst en voederwaarde bij droogte

Luk Sobry (Inagro)

In het licht van klimaatverandering moet er rekening mee gehouden worden dat droogte tijdens het groeiseizoen van grasklaver meer en meer zou kunnen optreden. Om de voedervoorziening van biologische herkauwers te verzekeren zou het nuttig kunnen zijn om de klassieke combinatie van Engels raaigras, rode en witte klaver uit te breiden met soorten die droogtetolerantere zijn. In dit project werden 10 mengsels ingezaaid en opgevolgd tijdens het eerste groeiseizoen. De hoogste opbrengsten werden genoteerd bij mengsels waar de vlinderbloemigen ruim tot ontwikkeling zijn kunnen komen. Cichorei en smalle weegbree die ook bekend staan om hun droogtetolerantie kwamen goed tot ontwikkeling. Luzerne kwam traag op gang maar leverde de hoogste opbrengst bij de laatste snede.

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier.

Meer info?
Luk Sobry
Tel: 051 27 32 51
E-mail: luk.sobry@inagro.be

 

Image

 
herkauwers
akkerbouw