/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mei2021

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


Irrigatiesturing: wanneer hoeveel water geven?

Irrigatie gebeurt op veel bedrijven nog op het gevoel. Met de droogteperiodes van afgelopen jaren ontstaat de tendens om te besparen op het watergebruik. Telers wensen ook hun waterverbruik beter te kunnen inschatten en plannen. De vraag rijst dan wat een optimale irrigatie is om een goede opbrengst en kwaliteit te halen met een minimale hoeveelheid water. Of: wanneer geef ik hoeveel water? Lees meer...


Adviesfiche met ideaal oogststadium voor snijbloemen beschikbaar

De sierwaarde en houdbaarheid van snijbloemen is vaak sterk afhankelijk van het oogststadium. Het ideale ontwikkelingsstadium van de bloemen bij de oogst varieert sterk van soort tot soort en zelfs van cultivar tot cultivar. Voor de meeste soorten is het raadzaam om de bloemen te oogsten voordat de bestuiving plaatsvond. In een nieuwe fiche wordt voor een aantal gewassen het oogststadium weergegeven voor een optimaal vaasleven. Lees meer...


Rassen savooikool Impresa, Alaska en Wiratoba behalen goede resultaten

In 2020 werd voor het eerst een rassenproef biologische wintersavooikool aangelegd op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Gangbare rassen werden vergeleken met biologische rassen en beoordeeld op onder andere in- en uitwendige kwaliteit en sortering. Ras Impresa scoort met mooie sortering en gezonde kool. Rassen Alaska en Wiratoba behalen hoogste opbrengst met inwendige kwaliteit. Lees meer...


Nieuwe aanplant kleinfruit onder bescherming op Proefcentrum Pamel

Om telers in de toekomst nog meer te kunnen helpen in verband met teelt gerelateerde problemen in kleinfruit, werd beslist om het aandeel kleinfruit in Proefcentrum Pamel te verhogen. In de zomer van 2020 werden daarom gloednieuwe kleinfruit tunnels en regenkappen geïnstalleerd. Goed voor een oppervlakte van meer dan 2000 m². Lees meer...


Biomelk met verschillende kostpijs?!

Hoe kan het ideale melkveebedrijf er in de toekomst uitzien? En wat zijn de technische en bedrijfseconomische consequenties? Door het bespreken en doorrekenen van drie verschillende ontwikkelingsstrategieën werd inspiratie geboden aan de bio melkveehouders voor hun eigen mogelijke bedrijfsontwikkeling. Lees meer...


Operationele groep Mebat gaat van start!

Na een voorzichtige maar erg succesvolle start nam het bataatareaal sinds 2017 elk jaar toe en mogen we intussen spreken over een teelt die de kinderschoenen aan het ontgroeien is, met meer dan 200 ha in België, goed voor een opbrengst van ongeveer 7000 ton. Een nieuw project wil werken aan een aangepaste mechanisatie voor deze teelt. Lees meer...


Sectorbevraging: Ervaring met de teelt van voorjaarsbloemen

Er lopen momenteel twee CCBT-projecten in de teelt van biobloemen: één rond verruiming van het assortiment en recent ging er ook één van start rond de mogelijkheden van combinatieteelten. PCS lanceerde een bevraging bij de biobloementelers naar ervaringen met de teelt van voorjaarsgewassen als ranonkel, anemoon en andere bol- en knolgewassen. Lees meer...


Vooraankondiging: Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding 2021-2022

Wie dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw- en voeding? In 2022 zal het Vlaams BioKennisNetwerk voor een derde maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Lees meer...


Ga mee naar Tech&Bio!

Tech&Bio in Valence (Frankrijk) is dé professionele openluchtbeurs voor de biologische landbouw. De beurs is ondertussen bekend in gans Europa en biedt een unieke kans voor ondernemers om kennis te vergaren over de nieuwste en meest efficiënte biologische landbouwtechnieken. CCBT organiseert dit jaar (onder voorbehoud) opnieuw een bezoek aan deze beurs. Lees meer...


En verder:

  • De Biovelddag van Inagro gaat door op 24 juni! Save the date!

  • De Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' wordt helaas uitgesteld naar september 2022.

  • We organiseren op 23 juni een online mini-symposium met de resultaten van een aantal afgelopen onderzoeksprojecten voor bio landbouw.


AGENDA

27 mei - Open FiBL Day

10 juni - Inspiratiewebinar: Laat de bodem voor je werken!

14 juni - Info-avond Leertraject Bio- & BD-Landbouw

15 juni - Proefveldrondgang Proefcentrum Pamel

16 juni - European Organic Congress 2021

22 juni - Info-avond Leertraject Bio- & BD-Landbouw

23 juni - Mini-symposium bio onderzoek

24 juni - Biovelddag Inagro: Save the date!

30 juni - Landbouwbeurs Terr’Eau Bio

1 juli - Journée Interprofessionnelle du Bio

7 sep - Organic World Congress 2021

21-23 sep - Tech & Bio